Letná škola Človeka v ohrození

Veríš, že veci sa dajú meniť a chceš sa naučiť ako?

Chceš sa naučiť sa pozerať na veci z viacerých uhlov pohľadu a pochopiť ako fungujú?

Vidíš zmysel v solidarite, empatii a pomoci iným?

Zúčastni sa Letnej školy organizácie Človek v ohrození.

 

Čo ťa čaká? 

Poď spolu s nami zažiť zmysluplný týždeň, v ktorom sa budeme spoločne vzdelávať o moci, klimatickej zmene, migrácii a chudobe. Naučíš sa vidieť svet v súvislostiach, porozumieť perspektívam, kontextu a hľadať riešenia problémov založené na tomto poznaní.  

Nečakaj veľa teórie, ale skôr zážitky a spoločné zdieľaniv rešpektujúcom kolektíve.  

Ukážeme ti, ako nepodliehať zjednodušenému videniu sveta a namiesto neustáleho hľadania vinníkov ti ponúkneme konštruktívny pohľad na svet.

Koho hľadáme? 

Špeciálne by sme chceli vyzvať mladých ľudí (16-20 rokov), ktorí nemajú možnosť bežne sa zúčastniť vzdelávacích a rozvojových aktivít. Chceli by sme vytvoriť pestrú skupinu mladých, zo všetkých kútov Slovenska s rôznymi príbehmi.

Ubytovanie, zdravá strava a program letnej školy sú plne hradené organizátorom. Na tvoje náklady je len cesta do Modry a späť.  

Poď do toho s nami!

Do 15. 7. vyplň krátky prihlasovací formulár . Pozvi aj svojich kamošov a kamošky.

Vybraným účastníčkam a účastníkom dáme vedieť informáciu o prijatí na letnú školu do 17.7.

Hlavné kritérium výberu je motivácia. Absolventky a absolventi dostanú certifikát o absolvovaní letnej školy.  

Ak máš ďalšie otázky napíš nám na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Tešíme sa na teba!

Tím globáleho vzdelávania organizácie Človek v ohrození

 

 

Nová praktická príručka slovenčiny. Šesť dôvodov, prečo si ju vaši žiaci zamilujú

Koronakríza nám pripomenula to, pred čím sme si dlhé roky zatvárali oči. Kvalitné vzdelávanie, ktoré deti nenúti memorovať bez chápania širších súvislostí, dnes na našich školách nie je stále samozrejmosťNová príručka slovenčiny to chce zmeniť, preto by sme na ňu v tomto článku radi upriamili pozornosť slovenských učiteľov a učiteliek 

Dozviete sa v nej, ako pomôcť Ťapákovcom, čo by sa stalo, ak bste stretli Maca Mlieča alebo čo je to zamlčaná migrácia. Táto príručka je jedinečná tým, že prepája učivo slovenčiny s témami, ktoré sú dôležité pre budúcnosť nás a našich detí. Snaží sa tak vzbudiť záujem detí o stále pomerne neobľúbený, no veľmi dôležitý predmet. Ako hovoria samotné autorky: ,,Nechceme vyučovať encyklopedické informácie a definície z jazykovedy, pre bežný život nie sú potrebné. Nie je dôležité vedieť rozdeliť súvetia podľa poučky, ale napríklad rozpoznať nelogickosť výpovede, zavádzanie, manipuláciu – a adekvátne na ňu upozorniť. 

Toto je šesť dôvodov, prečo si túto príručku vaši žiaci zamilujú: 

1. Škola hrou – prepojenie teórie s praxou   

Interaktívna a hravá forma príručky vtiahne vašich žiakov a žiačky priamo do praktických úloh. Slovenčina tak už nemusí byť pre nich strašiakom. V menších skupinách dostanú priestor diskutovať o tom, ako by vo svojom meste mohli spropagovať pomalú módu (tzv. slow fashion). ,,Odpadový denník” ich donúti zamyslieť sa nad tým, aký odpad každodenne produkujú. Slovenčina pre nich nadobudne nový praktický rozmer a stane sa súčasťou ich bežných dní. 

2. Radšej raz zažiť, ako 100krát počuť  

Zážitok v nás zanecháva silnejšiu pamäťovú stopu, ako keď informáciu prijímame len pasívneVaši žiaci a žiačky sa nielenže hravou formou naučia nové vedomosti, ale ešte dlho budú spomínať na ich skupinové rozhovory so spolužiakmi. Pri precvičovaní si slovnej zásoby a objavovaní citovo zafarbených slov tak môžu napr. spoločne hľadať odpovede na to, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa v našej spoločnosti stávajú terčom výsmechu.  

3. Niekedy je menej viac 

Nemáme však na mysli kvalitu. Šetriť sa dá na vašej energii, ktorú potrebujete na frontálnu výučbuNechajte väčší priestor pre realizáciu v triede a staňte sa pozorovateľmi, ktorí celý proces len usmerňujúVaši žiaci a žiačky určite ocenia váš partnerský prístup. 

4. Zodpovedne pre našu spoločnú budúcnosť – návrat k hodnotám 

Príručka otvára viaceré dôležité globálne témyMigrácia, zmena klímy, chudoba, demokracia a ľudské práva. To sú len niektoré z tém, ktoré sa môžu stať súčasťou vašej hodiny slovenčiny a čoraz intenzívnejšie budú ovplyvňovať, v akom svete žijeme. Aj vy vďaka vášmu odhodlanému prístupu môžete byť súčasťou týchto hodnotových zmien. Návrat hodnôt do vzdelávania vám a vašim žiakom umož vidieť prepojenia medzi rôznymi globálnymi a lokálnymi javmi, v spoločnosti či v prírode. 

5. Keď na každom názore záleží 

Dajte vašim žiakom a žiačkam priestor, aby slobodne mohli vyjadriť svoj názor a boli vypočutí v bezpečnom prostredí svojej triedy. To môže výrazne ovplyvniť nielen ich vzťahy ale aj ich budúce správanie v týchto životne dôležitých témach. Škola sa môže stať miestom, kde dostanú priestor premýšľať nad témami, ktoré často vnímajú len cez médiá.  

6. Komplexný rozvoj kompetencií ako bonus navyše 

Okrem štandardných tém z kurikula vaši žiaci a žiačky v sebe môžu rozvíjať argumentačné, komunikačné zručnosti, kritické myslenie, tímovú spoluprácu a empatické počúvanie. Zručnosti, ktoré im budú v živote veľmi nápomocné a určite ich ešte ocenia. 

Tak čo, idete do toho? Vyplňte tento krátky formulár my vám s radosťou pošleme našu najnovšiu príručku (tlačenú alebo pdf.verziu).  

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učiteľky z praxe, za pomoci
predmetovej garantky Júlie Cholevy z Filozofickej fakulty UK a skúsených metodičiek GV z organizácie Človek v ohrození, ktoré majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. Veríme, že takýmto prepojením rôznych skúseností vám prinášame cenné pomôcky, ktoré vám uľahčia implementáciu GV do vašich predmetov.

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami pre obe oblasti: slovenský jazyk a literatúru a globálne vzdelávanie.

 

Príručku si môžete objednávať na tomto odkaze. Nájdete v ňom tiež podrobnejší popis a ukážky aktivít.

Táto príručka vznikla v rámci projektu Učíme sa v globálnych súvislostiach za finančnej podpory Slovak Aid a Európskej únie. 

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra

Príručka je primárne určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život pomocou slovenského jazyka a literatúry.

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov.

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učiteľky z praxe, za pomoci
predmetovej garantky Júlie Cholevy z Filozofickej fakulty UK a skúsených metodičiek GV z organizácie Človek v ohrození, ktoré majú dlhoročnú prax v globálnom vzdelávaní. Veríme, že takýmto prepojením rôznych skúseností vám prinášame cenné pomôcky, ktoré vám uľahčia implementáciu GV do vašich predmetov. Okrem slovenského jazyka sme vydali príručky k predmetom etická výchova a geografia. Aktuálne pracujeme na finalizácii príručky matematiky.

Všetky aktivity sme do príručky zaradili po viacnásobnom pripomienkovaní a úpravách , pričom momentálne predstavujú to najlepšie z nášho dlhodobého a viacstupňového tvorivého procesu. Tematicky pokrývajú 12 tém globálneho vzdelávania, ktoré sú uvedené v infografike v časti Rámec globálneho vzdelávania. Všetky aktivity sú vytvorené s cieľom čo najväčšej miery zapojenia žiakov a žiačok do výučby, pretože využívajú konštruktivistické spôsoby vyučovania.

Pozrite si zoznam aktivít s ich kľúčovými témami a pre obe oblasti slovenský jazyk a literatúru a globálne vzdelávanie.

V časti “Materiál na stiahnutie” nájdete náhľad na 3 aktivity – Keby som stretol Maca Mlieča, Vzdelanie nad zlato a Ako pomôcť Tapákovcom?

Príručku si môžete bezplatne objednať v tlačenej verzii alebo v online verzii s editovateľnými prílohami prostredníctvom objednávacieho formulára.

 

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.