Letná škola Človeka v ohrození

Veríš, že veci sa dajú meniť a chceš sa naučiť ako?

Chceš sa naučiť sa pozerať na veci z viacerých uhlov pohľadu a pochopiť ako fungujú?

Vidíš zmysel v solidarite, empatii a pomoci iným?

Zúčastni sa Letnej školy organizácie Človek v ohrození.

 

Čo ťa čaká? 

Poď spolu s nami zažiť zmysluplný týždeň, v ktorom sa budeme spoločne vzdelávať o moci, klimatickej zmene, migrácii a chudobe. Naučíš sa vidieť svet v súvislostiach, porozumieť perspektívam, kontextu a hľadať riešenia problémov založené na tomto poznaní.  

Nečakaj veľa teórie, ale skôr zážitky a spoločné zdieľaniv rešpektujúcom kolektíve.  

Ukážeme ti, ako nepodliehať zjednodušenému videniu sveta a namiesto neustáleho hľadania vinníkov ti ponúkneme konštruktívny pohľad na svet.

Koho hľadáme? 

Špeciálne by sme chceli vyzvať mladých ľudí (16-20 rokov), ktorí nemajú možnosť bežne sa zúčastniť vzdelávacích a rozvojových aktivít. Chceli by sme vytvoriť pestrú skupinu mladých, zo všetkých kútov Slovenska s rôznymi príbehmi.

Ubytovanie, zdravá strava a program letnej školy sú plne hradené organizátorom. Na tvoje náklady je len cesta do Modry a späť.  

Poď do toho s nami!

Do 15. 7. vyplň krátky prihlasovací formulár . Pozvi aj svojich kamošov a kamošky.

Vybraným účastníčkam a účastníkom dáme vedieť informáciu o prijatí na letnú školu do 17.7.

Hlavné kritérium výberu je motivácia. Absolventky a absolventi dostanú certifikát o absolvovaní letnej školy.  

Ak máš ďalšie otázky napíš nám na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk.

Tešíme sa na teba!

Tím globáleho vzdelávania organizácie Človek v ohrození

 

 

Ako sa s deťmi učiť v izolácií: Od matematiky po dejepis

Izolácia môže byť pokojná, zábavná, nudná, ale niekedy aj náročná, najmä pre rodičov školopovinných detí. Bežné učebné materiály nie sú na doma ideálne a po pár dňoch môže dôjsť fantázia, ako sa s deťmi učiť a aké témy s nimi prebrať zaujímavým spôsobom.

Zapojte do bežných predmetov aktuálne témy

V Človeku v ohrození už roky vytvárame vzdelávacie materiály, ktoré zapadajú do štátnych vzdelávacích programov. Rodičia sa nimi teraz môžu inšpirovať a môžu svoje deti doma naučiť niečo nové. Klasické predmety v týchto podkladoch prepájame s aktuálnymi témami, s globálnym dianím a s otázkami, ktoré sú dôležité pre celú spoločnosť. Všetky aktivity sú vytvorené pre participatívne vzdelávanie, ktoré kladie dôraz na participáciu a tvorbu vlastných postojov.

Vďaka týmto podkladom môžete deťom pomôcť nájsť odpovede na otázky, nad ktorými sa možno už dnes zamýšľajú, alebo ich raz budú chcieť vedieť zodpovedať. Naše materiály sú prispôsobené na konkrétne predmety:

Všetky materiály nájdete zjednotené na tomto webe.

Materiály boli primárne vytvorené pre pedagógov a odborný personál, na učenie v prostredí, kde sú celé triedne kolektívy. No nájdete v nich aj aktivity, ktoré sa s trochou kreativity dajú adaptovať aj na menšie skupinky, či jednotlivcov. Čiže ak ste vymenili školskú triedu za obývačku, stále sa nimi môžete inšpirovať a nájdete v nich množstvo užitočných informácií a aktivít.

Učme (sa) kriticky rozmýšľať

Čas strávený s deťmi doma môže byť príležitosťou diskutovať aj o zložitejších otázkach, ktoré si vyžadujú istý čas. Tieto témy sú však dôležité pre život po škole a aj my, dospelí, sa o nich môžeme stále veľa naučiť.

Na našom webe nájdete celú sadu zaujímavých príručiek, ktoré sa týkajú rôznych oblastí. Patria medzi ne aj materiály o mýtoch a faktoch o Afrike, či o Rómoch. S témami moci, sociálneho vylúčenia, chudoby ale aj s uvedomením si vlastných obmedzení pri vnímaní sveta  pracuje aj príručka Obrazy menšín v našich hlavách.

Aj deti by mali vedieť rozpoznať spoločenské mýty, ktoré sú stále aktuálne. Pri krízových situáciách sa z rôznych strán valia informácie, nad ktorými by sme mali vedieť kriticky uvažovať.

Materiály odporúča aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), a Metodicko-pedagogické centrum (MPC). A čo je najdôležitejšie, máme na ne pozitívnu spätnú väzbu od pedagógov.

Hor sa do učenia!

Analýza stavu globálneho vzdelávania na Slovensku 2018-2020

Globálne vzdelávanie na Slovensku?

Čo to vlastne je, rozumejú tomuto pojmu učitelia a učiteľky? Stretli sa žiaci a žiačky s jeho témami a metódami počas vyučovania? Ak, áno, čo si pod týmto pojmom predstavujú? Ako globálne vzdelávanie realizuje a čo si o tomto prístupe myslí pedagogický a odborný personál? Ako prebieha výučba o chudobe, klimatickej zmene, alebo migrácii? Prebieha vôbec nejaká? Ak nie, aké prekážky a bariéry pocitujú učitelia vo výučbe o citlivých a komplikovaných témach?

Na tieto a omnohé ďaľšie dôležité otázky sme dlhé roky nevedeli odpovedať, aj napriek tomu, že globálne vzdelávanie, jeho témy, princípy, nástroje a prístupy sú ukotvené v strategických dokumentoch Slovenskej republiky.

Vážení čitatelia a čitateľky, dovoľte mi predstaviť vám výsledok viacročnej práce expertiek a expertov z organizácií Človek v ohrození, PDCS, Živica, Pedagogickej fakulty univerzity Matej Bela a výskumnej agentúry Krajinka.

V dokumentoch (vpravo hore) nájdete komplementárny report z kvantitatívnej a kvalitatívnej časti analýzy stavu globálneho vzdelávania na Slovensku v základných a stredných školách (1), ktorý je doplnený dokumentom popisujúceho design a východiská výskumu (2), ale aj správu expertky Zuzany Labašovej z priebehu focus skupín (3).

V materiáloch taktiež nájdete výstup z DELPHI analýzy, ktorú realizovala Pedagogická fakulta UMB s 13 expertmi s výskumným zámerom zistiť čo je budúcnosť globálneho vzdelávania na Slovensku (4). 

Vyššie zmienené dokumenty budú čoskoro doplnené reportom z analýzy stavu vysokoškolského prostredia a obsahovou analýzou vedecko-výskumných projektov VŠ a univerzít v oblasti globálneho vzdelávania v programoch KEGA, VEGA a APVV (6).

V neposlednom rade tu nájdete aj report a video zo sociálneho experimentu (5) realizovaného so študentmi gymnázií zo západného Slovenska a ich riešením klasickej výzvy trvalo udržateľného rozvoja + video z priebehu experimentu.

To všetko slúžilo ako dátový a informačný základ na základe ktorého sme pripravili odporúčania pre programový a inštitucionálny rámec (7), vytvorenie evaluačných nástrojov (8) a smerovania, kam sa má globálne vzdelávanie na Slovensku posunúť, tak aby bolo lepšie ukotvené vo vzdelávacej sústave.

Dáta boli zbierané v rokoch 2018 – 2019, podrobné informácie hľadajte v konkrétnych reportoch.

V mene Konzorcia vám prajem poučné čítanie,

Lukáš Osvald

 

 

V prípade Vašeho záujmu o spoluprácu, dáta, alebo len komentára k výsledkom, tak mi neváhajte napísať email na lukas.osvald@clovekvohrozeni.sk

 

Analýza bola realizovaná vďaka finančnej podpore: