Knižnica

Cieľová skupina
Vyberte
Téma
Vyberte
Typ pulikácie

Jeden svet na školách 2020/2022: metodické materiály k dokumentárnym filmom

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie v predmete geografia

Príručka je určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a...

Zobraziť viac

Ciele udržateľného rozvoja

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova

Objednajte si novú metodickú príručku do predmetu etická výchova. Obsahuje 12 aktivít, ktoré prepájú globálne témy s učivom z etickej...

Zobraziť viac

Online tréning “Dni Afriky v škole”

Online tréning "Dni Afriky v škole" k výučbe multikultúrnej výchovy na stredných školách. Prebiehať bude 20. októbra 2020.

Zobraziť viac

Mikrograntový program: aktivity na tému migrácie

Nezisková organizácia Človek v ohrození vyhlasuje v rámci projektu „I Am European”: Migration Stories & Facts for the 21st Century"...

Zobraziť viac

Nová praktická príručka slovenčiny. Šesť dôvodov, prečo si ju vaši žiaci zamilujú

Do slovenských škôl prichádza nová praktická príručka slovenčiny. Originálnym spôsobom prepája učivo slovenčiny s témami globálneho vzdelávania. Toto je šesť...

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra

Objednajte si novú metodickú príručku do predmetu slovenský jazyk a literatúra. Obsahuje 12 aktivít, ktoré prepájú globálne témy s učivom...

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie v slovenských školách

Prečo patrí globálne vzdelávanie do slovenských škôl? Čo môže priniesť v rozvoji kompetencií a postojov? A aké pedagogické postupy využíva?...

Zobraziť viac

Vzdelávame s dokumentárnymi filmami – koronavírus špeciál

Človek v ohrození a Jeden svet dávajú k dispozícii dokumentárne filmy pre pedagogický zbor a aktérov neformálneho vzdelávania, vrátane metodicko-informačných...

Zobraziť viac

Jeden svet na školách 2019/2020: metodické materiály k dokumentárnym filmom

Metodické materiály pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl k dokumentárnym filmom:

Zobraziť viac

Nová metodická príručka Elektro- produkcia, odpad, dopad

Viete ako dlho už svieti najstaršia svietiaca žiaarovka na svete? A ako často vymieňa priemerný Slovák svoj mobilný telefón za...

Zobraziť viac

Všetko malo byť inak

Ako znel sľub pioniera? Čo presne sa písalo v Charte 77? Aký príbeh má za sebou novinár, disident a jeden...

Zobraziť viac

Svet je len jeden

Globálne vzdelávanie zahŕňa širokú škálu tém od globálnych problémov ľudstva, cez ľudské práva, ekonomickú globalizáciu až po Fair Trade (spravodlivý...

Zobraziť viac

Principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách

Päťstránkový text pekne zadefinoval základné princípy globálneho vzdelávania.

Zobraziť viac

Holokaust bol

Holokaust nebol: Ako učiť o holokauste dnes? ponúka výber najlepších vyučovacích aktivít, ktoré vznikli v rámci e-learningového projektu Holokaust ako nástroj výchovy k postojom

Zobraziť viac

Hrdinovia

Vzdelávací program pre mladých ľudí zo sociálne vylúčeného prostredia.

Zobraziť viac

Global Perspectives

A framework for global education in Australian schools

Zobraziť viac

Projekt je zmena

Príručka pomáha vypracovať ten správny projekt, aby si mohol/a realizovať svoje nápady a zmeniť situáciu, ktorá sa ti nepáči.

Zobraziť viac

Dve tváre jedného sveta

Príručka UNICEF pre základné školy (1.- 4. ročník)

Zobraziť viac

Náš společný svět

Cílem projektu "Náš společný svět" bylo, aby se principy (GRV) staly běžnou součástí života školy.

Zobraziť viac

Baví mě číst a hýbat světem

Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Zobraziť viac

la ngonpo místo setkávání

Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol.

Zobraziť viac

Dobrá škola 21. století

sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání

Zobraziť viac

Světová škola ve světě i doma

Příručka přibližuje hlavní aktivity realizované v rámci projektu Světová škola.

Zobraziť viac

10 krát s MKV

Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu.

Zobraziť viac

Krok za krokem k inkluzi

Příručka shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu „Škola pro všechny“

Zobraziť viac

OBOR A TRPASLÍK, Slováci, Česi a perspektívy Afriky

Všetci sme Afričania. Migrácia ľudí z Afriky. Veľká fauna. Suroviny a obchod. Schweitzerova vízia solidárneho, humánneho sveta.

Zobraziť viac

GLOBAL EDUCATION GUIDELINES

A handbook for educators to understand and implement global education

Zobraziť viac

Getting started with Global Citizenship

A Guide for New Teachers

Zobraziť viac