Online tréning “Dni Afriky v škole”

PDCS organizuje online tréning pre stredoškolských učiteľov k výučbe multikultúrnej výchovy “Dni Afriky v škole”.

Účastníci získajú:

  • voľný prístup k videonahrávkam príbehov živých kníh (hostí z Etiópie, Eritrey, Kene a Guiney, ktorí žijú na Slovensku), a videozáznamu divadelného predstavenia „Bistro Afrika“,
  • manuál „Dni Afriky v škole“, ktorý popisuje prácu s videonahrávkami živých kníh a divadelného predstavenia „Bistro Afrika“ v rámci dištančného vzdelávania a výučby v triede,
  • praktické zručnosti s využitím formátu živej knižnice a vedenej diskusie po divadelnom predstavení „Bistro Afrika“ vo vzdelávaní.

 

Tréning bude prebiehať v slovenskom jazyku, online cez aplikáciu zoom v termíne:

20. októbra 2020 od 9h do 13h

Účastníci tréningu si nepotrebujú zakúpiť ani inštalovať pred tréningom aplikáciu zoom. Na online tréning sa pripájajú prostredníctvom linku, ktorý budeme posielať spolu s ďalšími organizačnými informáciami prihláseným záujemcom.

Ak vás tréning zaujal vyberte si prosím jeden z vyššie uvedených termínov a prihláste cez online formulár

https://forms.gle/XqRq57U2oBHWifMM7

Lektorky: Katarína Bajzíková, Ľuboslava Šefčíková

Online tréning „Dni Afriky v škole“ je organizovaný v rámci projektu „Build Solid Ground“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Na základe tejto podpory je online tréning pre učiteľov bezplatný.