Stretnutím k porozumeniu

Metodická príručka Stretnutím k porozumeniu obsahuje deväť vzdelávacích aktivít na témy migrácie, integrácie, identity, interkultúrneho dialógu a hate speech. Jej cieľom je ponúknuť rôznorodé perspektívy na životné skúsenosti ľudí, ktorí nútene alebo dobrovoľne opustili svoj domov, ale aj na to, ako my sami vnímame cudzincov a cudzinky a kde môžeme nachádzať spoločné prieniky. Aktivity obsahujú príbehy, simulácie či skupinové diskusie. V každej je kľúčovou je osobná reflexia  – priestor stretnúť sa predovšetkým sami so sebou – spoznať lepšie svoju identitu, kultúrne prostredie a normy, ktoré formovali „okuliare“, ktorými nazeráme na svet. Aktivity využívajú interaktívne metódy a prvky zážitkovej pedagogiky a sú vhodné pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl, ako aj pre prostredie neformálneho vzdelávania.