Ako sa s deťmi učiť v izolácií: Od matematiky po dejepis

Izolácia môže byť pokojná, zábavná, nudná, ale niekedy aj náročná, najmä pre rodičov školopovinných detí. Bežné učebné materiály nie sú na doma ideálne a po pár dňoch môže dôjsť fantázia, ako sa s deťmi učiť a aké témy s nimi prebrať zaujímavým spôsobom.

Zapojte do bežných predmetov aktuálne témy

V Človeku v ohrození už roky vytvárame vzdelávacie materiály, ktoré zapadajú do štátnych vzdelávacích programov. Rodičia sa nimi teraz môžu inšpirovať a môžu svoje deti doma naučiť niečo nové. Klasické predmety v týchto podkladoch prepájame s aktuálnymi témami, s globálnym dianím a s otázkami, ktoré sú dôležité pre celú spoločnosť. Všetky aktivity sú vytvorené pre participatívne vzdelávanie, ktoré kladie dôraz na participáciu a tvorbu vlastných postojov.

Vďaka týmto podkladom môžete deťom pomôcť nájsť odpovede na otázky, nad ktorými sa možno už dnes zamýšľajú, alebo ich raz budú chcieť vedieť zodpovedať. Naše materiály sú prispôsobené na konkrétne predmety:

Všetky materiály nájdete zjednotené na tomto webe.

Materiály boli primárne vytvorené pre pedagógov a odborný personál, na učenie v prostredí, kde sú celé triedne kolektívy. No nájdete v nich aj aktivity, ktoré sa s trochou kreativity dajú adaptovať aj na menšie skupinky, či jednotlivcov. Čiže ak ste vymenili školskú triedu za obývačku, stále sa nimi môžete inšpirovať a nájdete v nich množstvo užitočných informácií a aktivít.

Učme (sa) kriticky rozmýšľať

Čas strávený s deťmi doma môže byť príležitosťou diskutovať aj o zložitejších otázkach, ktoré si vyžadujú istý čas. Tieto témy sú však dôležité pre život po škole a aj my, dospelí, sa o nich môžeme stále veľa naučiť.

Na našom webe nájdete celú sadu zaujímavých príručiek, ktoré sa týkajú rôznych oblastí. Patria medzi ne aj materiály o mýtoch a faktoch o Afrike, či o Rómoch. S témami moci, sociálneho vylúčenia, chudoby ale aj s uvedomením si vlastných obmedzení pri vnímaní sveta  pracuje aj príručka Obrazy menšín v našich hlavách.

Aj deti by mali vedieť rozpoznať spoločenské mýty, ktoré sú stále aktuálne. Pri krízových situáciách sa z rôznych strán valia informácie, nad ktorými by sme mali vedieť kriticky uvažovať.

Materiály odporúča aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), a Metodicko-pedagogické centrum (MPC). A čo je najdôležitejšie, máme na ne pozitívnu spätnú väzbu od pedagógov.

Hor sa do učenia!