Globálne vzdelávanie ZŠ biológia dejepis matematika, biológia a dejepis

 Metodická príručku globálneho vzdelávania pre 2. stupeň základných škôl, ktorú pre Vás pripravilo občianske združenie Človek v ohrození, prináša globálne témy do vyučovacích predmetov biológia a dejepis a spoločne s informačným webovým portálom www.globalnevzdelavanie.sk tvorí súčasť vzdelávacieho projektu „Globálne vzdelávanie online“. Táto príručka je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania globálnu dimenziu prostredníctvom interaktívnych zážitkových aktivít. V príručke preto nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy. Túto príručku sme pripravili pre motivované učiteľky a motivovaných učiteľov, ktorým chceme týmto spôsobom uľahčiť vnášanie globálnej dimenzie do vzdelávania vo vybraných predmetoch. Nájdete v nej komplexne rozpracované aktivity so zameraním na témy globálneho vzdelávania, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetu biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej školy. Okrem podrobne rozpracovaných aktivít pre každý ročník a predmet, vám ponúkame možnosť inšpirovať sa a vytvoriť si vlastnú aktivitu na základe stručne opísaných súhrnných námetov, ktoré nájdete hneď za dvoma hlavnými ročníkovými predmetovými aktivitami.

 

 

 

Autori: Jana Andrisová, Andrej Návojský, Zuzana Smetanová,
Mária Badidová, Marek Marjov,
Ľubica Lacková, Gabriela Poláčiková, Elena Moťovská
Človek v ohrození, o. z. 2014