Jeden svet na školách 2022/2023

V rámci projektu Jeden svet na školách sme pripravili výber dokumentárnych filmov, ku ktorým sme doplnili metodicko-informačné materiály pre učiteľstvo na použitie v triedach.

V novom roku našu filmovú databázu doplnili tituly Tobi vo farbách dúhy, ktorý sa venuje témam rodovej identity a LGBTI+ ľudí a Drahé deti budúcnosti, ktorý rozpráva príbeh troch aktivistiek angažovaných v témach spoločenských nerovností v Čile, klimatickej spravodlivosti v Ugande či boji s nedemokratickým režimom v Hongkongu. Nižšie uvedené filmy obsahujú slovenské titulky s úpravou pre nepočujúcich.

Filmy si môžete objednať bezplatne prostredníctvom objednávacieho formulára na stránke Jeden svet na školách, alebo aj kliknutím na názvy filmov.


Čo by ste odkázali učiteľom a učiteľkám, ktoré ponuku Jedného sveta na školách ešte nevyužili? 

🗣️„Aby túto ponuku určite využili. Obohatí nielen žiakov ale i učiteľov nielen o vedomosti, ale aj autentickými príbehmi prebúdza empatiu, prehlbuje záujem o danú tému…”

🗣️„Vzdelávacie projekcie a diskusie v rámci festivalu Jeden svet odporúčam každej škole, podnietia žiakov a možno aj učiteľov minimálne k zamysleniu sa nad tým, čo by sa pre našu planétu dalo spraviť inak a lepšie. Získajú aj pekný kultúrny zážitok a nudiť sa určite nebudú.”


🎥TOBI VO FARBÁCH DÚHY 

Tobi színei / Alexa Bakony / Maďarsko / 2021 / 82 min. / maďarsky / slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým hendikepom / 14+

V zapadnutej maďarskej dedinke býva Éva s manželom a tromi deťmi. Jedno z nich sa im nedávno zdôverilo, že je transrodové, a teraz žije pod zvoleným menom Tobi. Po počiatočnom šoku sa zíde celá rodina, aby ho podporila, hoci Évu priam dusí pri pomyslení, že príde o dievča, ktoré dovtedy vychovávala. Tobias je odhodlaný stať sa mužom aj biologicky a osamostatniť sa, a to v náročnom období dospievania. Éva sa pokúša byť matkou, akú potrebuje. Stáva sa nadšenou spojenkyňou LGBTI+ ľudí, zatiaľ čo Tobi začína spochybňovať hranice, ktoré si stanovil ako transrodový muž. Časozberný dokumentárny film Tobi vo farbách dúhy zachytáva ich spoločnú cestu k oslobodeniu, prijatiu a nachádzaniu seba samých.

Témy: rodová identita, LGBTI+

🎥DRAHÉ DETI BUDÚCNOSTI 

Dear Future Children / Franz Böhm / Nemecko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko / 2021 / 52 min. / anglicky / slovenské titulky s úpravou pre ľudí so sluchovým hendikepom / 14+ 

Dokumentárny film Drahé deti budúcnosti zaznamenáva, ako sa jednotlivci snažia zlepšiť životné podmienky vo svojich krajinách prostredníctvom občianskeho aktivizmu. Môžeme tak sledovať hongkonské protesty proti čínskej politickej správe, vývoj medzinárodného študentského hnutia za klimatickú spravodlivosť v Ugande či protestné zhromaždenia proti sociálnej nerovnosti v Čile.

Témy: klimatická zmena, sociálna spravodlivosť, občiansky aktivizmus

Filmy si môžete objednať bezplatne prostredníctvom objednávacieho formulára na stránke Jeden svet na školách, alebo aj kliknutím na názvy filmov.

V prípade otázok nás kontaktujte na globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk


Partneri

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Človek v ohrození, n.o.

 

 

 

Táto webová stránka bola vytvorená a je prevádzkovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o., pričom nemusí nutne reprezentovať pohľad Európskej únie.