Farebná škôlka

 

Príručka Farebná škôlka nenásilnou formou, prostredníctvom hier, učí najmenšie deti v materských školách vnímať rozdiely, rozmýšľať o nich a v bezpečnej atmosfére rovesníckej skupiny pod vedením učiteľky zažívať emócie, ktoré v nás niečo, čo je odlišné, často vyvoláva. Ambíciou príručky je hravým spôsobom reflektovať témy a javy, s ktorými sa deti stretávajú každý deň. Tieto javy sú farebné, pestré a zaujímavé. Príručkou možno u detí predškolského veku podporovať schopnosti pohybovať sa v sociálne a kultúrne rozmanitom prostredí, pripravovať ich na stretnutia s odlišnými ľuďmi a rozvíjať tolerantné postoje. Príručka je rozdelená na viac časti: Hry, Obrazy, Svet okolo nás, Príbehy a Prílohy na vystrihnutie. Jej súčasťou sú tak i pôvodné, autorské krátke rozprávky, obrázkové prílohy a hry. Tým napĺňa, čo sa od príručky pre najmenšie deti očakáva: pestrosť, hravosť, praktickosť a originalitu spracovania.

 

 

 

Nadácia Milana Šimečku sa venuje prednostne téme multikultúrnej výchovy, ale s presahom na globálne vzdelávanie.

Autorky a autor: Zuzana Bošeľová, Mária Chudíková, Andrej Návojský
© Nadácia Milana Šimečku, 2014

Kritické myslenie a globálne témy

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, nerovnost, vzdělání, předsudky, práce, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů a studentek. Zúčastnění prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R, metody podporující kritické myšlení a aktivní učení při práci s různými zdroji informací. Smysluplná spolupráce v rámci kurzu stojí na každém ze zapojených – snažíme se podporovat prostředí spolupráce a důvěry a aktivní zapojení na setkáních i mezi nimi.

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme dva běhy celoročního docházkového kurzu. Kurz bude probíhat v Brně (Centrum Syřiště, Kounicova 42), je akreditovaný MŠMT a lze ho hradit z tzv. šablon. Zahrnuje osm celodenních setkání v termínech od října 2019 do dubna 2020.
První běh (Kristýna Hrubanová, Petra Frühbauerová): pondělí 14. 10., úterý 12. 11., středa 4. 12., čtvrtek 9. 1., úterý 28. 1., pondělí 17. 2., středa 11. 3., čtvrtek 2. 4. – přihlašování zde.
Druhý běh (Petra Frühbauerová, Martin Jestřábek): středa 16. 10., čtvrtek 14. 11., pondělí 9. 12., úterý 14. 1., pondělí 3. 2., středa 19. 2., pondělí 16. 3., úterý 7. 4. – přihlašování zde.

Cena kurzu se pohybuje v následujících hladinách: 11 600 Kč  (solidární – umožní nám podporovat ty, kteří nemají dostatek prostředků pro uhrazení poplatku), 10 400 Kč (standardní), 9 200 Kč (zlevněná – pro lidi na rodičovské, studenty a studentky, nezaměstnané). Cena zahrnuje mimo samotný kurz osm příruček, studijní materiály, občerstvení. Snažíme se, aby si naše kurzy mohl dovolit každý – ať už tento docházkový, nebo i kratší kurzy na objednávku pro organizace, sborovny a neformální iniciativy. I proto je vždy možné platit vyšší solidární cenu, pokud chcete takovému modelu přispět. Naopak, pokud jste se dostali do situace, že i zlevněná cena je pro vás příliš vysoká, nabízíme možnost využít vzdělávacích stipendií.

Príbeh vecí

Púutavý a vtipne urobený krátky dokument na objasnenie témy konzumnej spoločnosti a skorej vyčerpanosti zdrojov planéty Zem. Ďalší dôkaz o tom, že je načase začať trošku premýšľať o tom, čo kupujeme a o čom sa nás snažia presvedčiť médiá.

 

Na stiahnutie ponúkame tiež metodiku práce s týmto dokumentom pre žiakov vo veku 14+  rokov, ktorú vypracovala česká organizácia Na Zemi.

Výzvy a vízie súčasnej spoločnosti

Čo je globálne vzdelávanie?

Na akých princípoch fungujú kolapsy civilizácií?

Ako by mali médiá eticky prezentovať globálne vzdelávanie?

Ako by malo vyzerať ekologické poľnohospodárstvo?

 

Do týchto a iných tém nahliadnete v e- learning, ktorý pre vás pripravil Sokratov inštitút. Nájdete ho na https://www.sokratovinstitut.sk/pre-verejnost#kniznica

Tajomstvo vody

Vieme, že voda nás tvorí, obklopuje, vyživuje. Uvedomujeme si jej nevyhnutnosť často však nie jej ohroziteľnosť a krehkosť. Na rozdiel od mnohých ľudí vo svete máme šťastie, že disponujeme bezpečnými a kvalitnými zdrojmi vody. Zatiaľ. Naša informovanosť, postoj a životný štýl vplývajú na jej kvalitu a zásoby nielen na Slovensku, ale dotýka sa ľudí na celom svete.

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Veríme, že výučbový softvér tieto ciele aj vďaka vám naplní.

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.

NeODPADni z odpadov

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.
Softvér ponúka:

 • 7 podrobne rozpracovaných aktivít
 • 3 videá,
 • 4 hravé vedomostné kvízy,
 • desiatky otázok na diskusiu,
 • metodické pokyny pre učiteľa,
 • pracovné listy a ďalšie inšpiratívne námety

Téma č. 1: Príbeh odpadov

Táto téma vás uvedie do problematiky odpadov. Na začiatku sa vrátime do dávnej minulosti, kedy sa na Zemi objavil prvý odpad, cez súčasnosť nazrieme na jeho produkciu nielen do našich domácností, aby sme na záver aktivít mohli navrhnúť prírode priateľské alternatívy.


Téma č. 2: Predchádzame vzniku odpadov

Druhou témou a základným princípom v hierarchií odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov. Že je najlepší ten odpad, ktorý nevznikne, sa presvedčíme prostredníctvom aktivít zameraných najmä na problém neraz zbytočných obalov.


Téma č. 3: Opätovne používame a recyklujeme

Táto téma predstavuje výhody recyklácie, ktorou dávame nepotrebným veciam druhú šancu. Môže sa za odpadom skrývať poklad? Na čo sa zmenilo staré žaluzie a ako dlho sa bude rozkladať v prírode fľaša, ktorú opätovne nevyužijeme? Odpovede na otázky sme ukryli do aktivít.


Téma č. 4: Zodpovedne spotrebovávame

Predpokladom pre kvalitný život je aj kvalitné životné prostredie. Jedinou cestou k dosiahnutiu tohto stavu je zodpovedný prístup spotrebiteliek a spotrebiteľov. V rámci tejto témy sa naučíme orientovať v environmentálnych značeniach výrobkov a na záver nielen tejto témy, ale celého softvéru zistíme aký je náš „Zelený kvocient“.

Energia v súvislostiach

Výučbový softvér, ktorý si na tejto stránke môžete bezplatne stiahnuť, má v prvom rade za cieľ poskytnúť Vám kvalitnú pomôcku pri výučbe s pomocou interaktívnej tabule. Téma energia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou, keďže sa s ňou stretávame denno denne. Často však dostatočne nepoznáme pozadie energe, ktorá nám pomáha pri toľkých každodenných činnostiach akými sú osvetlenie, preprava, kúrenie, či zábava.

 • Odkiaľ energia pochádza?
 • Aké má jej používanie dôsledky?
 • Ako by sme pri jej používaní mohli ušetriť peniaze aj ochrániť životné prostredie?

Šesť celohodinových aktivít, ktoré sú súčasťou tohoto výučbového softvéru, pomôže študentov s Vašou pomocou nájsť odpovede na tieto a mnohé iné otázky týkajúce sa energie v našich životoch.

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Veríme, že výučbový softvér tieto ciele aj vďaka vám naplní.

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.

Letná škola pre učiteľov

Srdečne vás pozývame na druhú Letnú školu plnú inšpiratívnych nápadov! 🙂

Príďte medzi nás načerpať energiu a nové podnety. Program je zostavený tak, aby pre vás bol zaujímavý a zároveň relaxačný.

Termín: 17. – 22. august 2019
Miesto: Škola v prírode Huty (www.skolavprirodehuty.sk)
Cena: 135 eur (ubytovanie a stravu 115 eur, lektorné 20 eur)

V prípade záujmu vyplňte tento formulár do 10. júna 2019:
https://docs.google.com/forms/d/1Nx2DIWwmcF5GAhHXxuGfdWTAAIBlxTQIoUOZQCJHelA/edit

Letnú školu organizujú absolventky Komenského inštitútu Stana Opátová, Katarina Michalikova a Miriama Kostrová Glovňová.

**Na čo a koho sa môžete tešiť?**

17. 8. 2019
Príchod v poobedných hodinách
**Zoznamovacie aktivity**

18. 8. 2019
**Mentoring a iné zaujímavosti – Dávid Králik**

Chceš zmenu slovenského školstva? Tak ju sprav! Nie, nemusíš ju robiť sám, kolega ti s tým pomôže. A potom aj ty jemu.

**Reflexia – Marta Páleníková**

19. 8. 2019
**Storytelling – Janette Motlová (autorka knihy Cigánka)**

Nielen o tom, aký je pohľad do subjektívneho a objektívneho prežívania rodičov rómskych detí z vylúčených komunít. Zaujímavosti zo sveta, ktorý pochopíme až vtedy, keď porozumieme jeho kultúre, hodnotám a komunitnému životu…

20. 8. 2019
**(Ne) Čítanie – Viki Marcinová**

Prečo nám čítanie nejde a čo učiteľ /ne/má v rukách. Súčasné svetové výskumy zamerané na faktory ovplyvňujúce vývin čitateľstva a na rozdiely medzi deťmi v čase, keď prichádzajú do školy. Rovnako navrhuje zmeny, ktoré by boli užitočné a ktoré už overujú dva slovenské programy.

21. 8. 2019
**Prečo učiť inak: lebo avokádo a vitamín – Martin Kuruc**

Aké tri psychologické potreby živia náš vnútorný záujem učiť sa a prečo je dobré ich rešpektovať? A prečo vytrvalosť ešte neznamená byť húževnatý? A ako to všetko spolu súvisí so skupinovou dynamikou a našim učením?

Globálne vzdelávanie v pohybe

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl. Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Jednotlivé výučbové moduly softvéru sa tematicky zameriavajú na tieto oblasti:

Téma č. 1: Globalizácia, svetový obchod a Fair Trade

Fenoménu globalizácie sa nie je možné úplne vyhnúť. Svet je čoraz viac prepojený na všetkých úrovniach nášho života. Čo globalizácia prináša? Aké sú jej pozitíva a negatíva? Ako nás ovplyvňuje a ako my ovplyvňujeme prostredníctvom nej ľudí z iných krajín sveta? Odkiaľ je tovar, ktorý nakupujeme, ako funguje svetový obchod? Je rovnako spravodlivý pre všetkých? Existuje k nemu alternatíva? Na tieto otázky budú hľadať odpovede žiaci a študenti prostredníctvom interaktívnych úloh, kvízov a atraktívnych animácií, ktoré podnietia ich fantáziu, tvorivosť, ale tiež kritické myslenie.


Téma č. 2: Ľudské práva a detská práca

Chudoba označuje sociálny status človeka vyznačujúci sa hmotným nedostatkomPrečo je chudoba problém? Ako sa nás to dotýka? Čo je detská práca a je spoločnosť voči nej bezmocná? Čo môžeme urobiť? Čo môžem urobiť ja? Aj na tieto otázky nájdu žiaci a študenti odpoveď po absolvovaní tohto modulu.


Téma č. 3: Klimatické zmeny a životné prostredie

Klimatické zmeny sú dnes často diskutovanou témou. Ich dôsledkami trpia najvýraznejšie ľudia z ekonomicky rozvojových krajín, ktorý nemajú dostatok materiálnych zdrojov na ich kompenzáciu. Nedostatok pitnej vody, potravy, neprimerané suchá, rozširujúca sa rozloha púšti a neúrodných pustatín, či extrémne výkyvy počasia sú výsledkom aj nášho postoju k prírode. Je riešenie dopadu ľudskej činnosti v hľadaní alternatívnych zdrojov, v kompenzácií škôd alebo v zmene postojov a hodnôt? Prečo je problémom výrub lesov, či ťažba nerastných surovín? Môžeme s tým niečo spraviť? Na tieto otázky budú žiaci samostatne hľadať a nachádzať odpovede, vyjadrovať svoj názor a podkladať ho argumentmi.


Téma č. 4: Zodpovedná spotreba

Každý deň prichádzame do kontaktu s produktmi a tovarom, ktorý pôvod je v ekonomicky rozvojových krajinách. Ako vlastnou spotrebou ovplyvňujeme výrobcov? Vieme za akých podmienok boli vyrobené? Akou cestou prešli kým sa dostali do našich obchodov? Je riešením nekupovať tieto veci? Chcem alebo potrebujem novú vec? Kedy je menej viac? Tieto aj ďalšie otázky sú súčasťou 4. vzdelávacieho modulu, ktorý žiaci a študenti budú riešiť prostredníctvom rôznych aktivít.


Téma č. 5: Nemateriálne bohatstvo rozvojových krajín

Každý deň k nám prúdia z rôznych zdrojov informácie z celého sveta, ktoré ovplyvňujú a dotvárajú našu predstavu o ekonomicky rozvojových krajinách. Táto predstava je často jednostranná, stereotypná, založená na predstave, že rozvojové krajiny sú zaostalé, výlučne chudobné, nevzdelané, pričom rozvinuté krajiny sú tie, ktoré by ich mohli inšpirovať a pomôcť im na ceste za lepším a kvalitnejším životom. Je to naozaj tak? Je bohatstvo vyjadrením len materiálneho zabezpečenia? Čím nás môžu inšpirovať a obohatiť rozvojové krajiny a ich obyvatelia? Poznáme ich históriu, tradície, filozofiu, kultúru, či skryté súvislosti, ktoré stoja za dnešnou situáciou v nich? Odpovede na otázky a často skryté súvislosti objavia žiaci a študenti absolvovaním tohto modulu.

 

Veríme, že výučbový softvér Vám pomôže vniesť tieto témy do vyučovaia.

Projekt Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe je realizovaný s finančnou podporou Slovak Aid

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.

Zelená škola

Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny výchovno-vzdelávací program pre deti a mládež na svete. Určený je pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Používaná metodika je medzinárodná, úspešne aplikovaná na viac ako 40 tisíc školách v 53 krajinách sveta.
Koordináciu programu Zelená škola na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Program tu existuje od roku 2004 a tento rok oslavuje už svoj 15. rok.

Cieľom programu je podpora školských komunít a ich spolupráca. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia a prispievajú k pozitívnej zmene. Komunita školy tak o problematike životného prostredia nielen hovorí, ale mení aj svoje konanie. Pri realizácii programu zisťuje škola svoj vplyv na životné prostredie. Ukáže sa, koľko vyprodukuje odpadu, či koľko spotrebuje vody.
Zapojená zelená škola dáva najavo, že jej záleží na životnom prostredí na miestnej i globálnej úrovni a pristupuje k ochrane životného prostredia cieľavedome. Školy sú motivované k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie a okolie školy.

Program Zelených škôl ponúka pre zapojené školy hneď niekoľko prínosov. Školám poskytuje inšpiratívne a zážitkové workshopy pre pedagógov a žiakov, informačný a poradenský servis (regionálne semináre, konzultácie), inovačné kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov, metodické a informačné materiály a pracovné listy, profesionálnych osobných konzultantov, možnosť výmeny skúseností s domácimi aj zahraničnými Zelenými školami ako aj možnosť získať kontakty na Zelené školy z iných krajín. Program tiež pomáha rozvíjať spoluprácu v školskej a miestnej komunite a v konečnom dôsledku aj ušetriť finančné prostriedky.
Pre žiakov dáva na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia pri realizácii zmien na škole, aby neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií. Ponúka aj viac zážitkové a praktické vzdelávanie s osobnou skúsenosťou, komunikáciu s médiami a lokálnymi autoritami.
Za svoju snahu v programe majú školy napokon možnosť získať medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools.

V školskom roku 2018/2019 je do programu zapojených 345 škôl. Aj v školskom roku 2019/2020 je program Zelená škola otvorený všetkým školám. Zaregistrovať školu je možné do 15. septembra 2019 TU.


Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. V roku 2003 získal program Zelené školy uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.

Jednorázové kávové kapsule – čo sa za nimi skrýva?

Ľudia majú radi veci, ktoré im zjednodušujú život. Supermarkety sú ich plné a je len na nás, spotrebiteľoch, či sa rozhodneme, či stoja za to. A hoci príprava kávy nepatrí medzi úkony, ktoré nás stoja veľa času a námahy, aj tu sa s úspechom predávajú výrobky, ktoré nám ich majú zjednodušiť. Na trhu sú jednorázové kávové kapsule a prístroje, ktoré vám pripravia kávu jedným dotykom tlačidla.

Problémom je však odpad, ktorý pri tom vzniká. Ak by ste položili vedľa seba všetky kávové kapsule, ktoré boli dodnes použité len firmou Keurig (najväčší výrobca v USA), 12-krát by obkolesili rovník. A veľká väčšina z nich nebola zrecyklovaná. Alebo skôr, skoro žiadne z nich neboli zrecyklované.
Jedna kapsula obsahuje 6 až 11 gramov kávy a asi 3 gramy plastu a hliníka, surovín, ktoré sú za normálnych okolností veľmi ľahko recyklovateľné a zároveň sú vyrobené z neobnoviteľných zdrojov. Problémom je práve kombinácia viacerých surovín v relatívne malom obsahu, ktorá znemožňuje ich recykláciu.

Nikdy nebudú recyklovateľné
Popularita kávy z jedorázových kapsúl prudko rastie. Od roku 2011 sa v Západnej Európe ich predaj strojnásobil. Firma Keurig ich v roku 2014 predala takmer 10 miliárd a len 5 percent z nich bolo recyklovateľných, ale pravdepodobne i tie skončili na skládke alebo v spaľovni. Nespresso (značka nadnárodnej korporácie Nescafé) ich do roku 2012 predala 27 miliárd.

Firmy, ktoré kávovary predávajú, používajú podobnú stratégiu ako tlačiarne alebo holiace strojčeky. Kávovary predávajú relatívne lacno, ale zarábajú na predaji kapsúl. Za pol kilogramu kávy v kapsuliach zaplatíte viac ako 20 EUR, násobok toho, koľko stojí mletá káva v obchode.
Väčšina spotrebiteľov si neuvedomuje environmentálne dôsledky takéhoto správania. Podľa výskumu vo Veľkej Británii si 10 % respondentov myslelo, že kávové kapsule sú pre životné prostredie veľmi zlé, ale na druhej strane až 22 % doma prístroj na výrobu takejto kávy doma vlastnilo.

“Nemám to. Je to príliš drahé na používanie. A urobiť prekvapkávanú kávu nie je rozhodne nijako komplikované” povedal John Sylvan, z Keurig K-Cups, vynálezca systému kávových kapsúl. “Nezáleži na tom, čo hovoria, tieto veci nikdy nebudú recyklovateľné. Niekedy sa cítim zle z toho, že som ich vynašiel,” dodáva.

Nie z našich daní

Mesto Hamburg, druhé najväčšie mesto Nemecka sa rozhodlo, že situáciu zmení. V “zelených” reguláciach Hamburgu z januára tohto roku sa definuje, že ‘Kaffeekapselmaschinen,’ alebo kávovary na kapsulovú kávu sa zakazujú vo všetkých vládnych budovách. Hamburg sa tak stal prvým veľkým mestom, ktoré k takémuto kroku pristúpilo. “Tieto balenia spôsobujú zbytočnú spotrebu zdrojov a produkciu odpadov,” argumentuje Jan Dube, hovorca oddelenia životného prostredia a energie v Hamburgu. “My v Hamburgu si myslíme, že takéto veci by nemali byť kupované z daní našich občanov.”

Hamburg ale nie je prvým mestom, ktoré zakázalo výrobky, ktoré sú pre životné prostredie škodlivé. Mnohé, napríklad Portland v Oregone, USA už zakázali polystyrénové kávové poháre (veľmi poulárne napríklad na Vianočných trhoch v našich mestách), Mníchov zakázal jednorázové poháre a taniere či príbory už v roku 1991.

Niektorí aktivisti sa snažia zmeniť verejnú mienku a dosiahnuť obrat v raste popularity kapsulovej kávy. Výsledkom je napríklad profesionálne spravené sci-fi apokalyptické video, v ktorých mimozemštania ničia našu Zem použitými kávovými kapsulami:

foto na titulke: wikipedia. org, autor: Andrés Nieto Porras

Hlasy väčšinového sveta

166 strán rozhovorov s ľuďmi rôznych národov, etník a osudov, ktorí vám odhalia svoj pohľad na usporiadanie sveta, pomoc a možnosti zmeny k lepšiemu.

Okrem iného sa dozviete:

 • Ako pomáha zasielanie vyradených počítačov z Európy a USA západnej Afrike?
 • V čom sa naše správanie podobá narkomanovi, ktorý je presvedčený, že iba žúruje?
 • Ktorá krajina nemá vlastnú armádu a 99% jej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov?
 • Prečo by každá škola mala mať vlastnú záhradu a kuchyňu prístupnú deťom?
 • Ako vyzerá škola založená na maorských hodnotách?
 • Ako dokáže človeka zmeniť pobyt medzi ľuďmi, ktorí žijú absolútne spätí s prírodou?
 • Komu najviac pomáha humanitárna pomoc?
 • Ako vníma moslimka a imigrantka Slovensko a Slovákov?
 • Ako sa odlišuje rómsky svet od toho gadžovského?

 

Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď Vanessa Andreotti, Bryan Mukandi, Saamah Abdallah,  Steve Eligio Gallegos, Satish Kumar, Karuna a Bronwyn Thurlow, Daniel Everett, Tomáš Ryška, Sahraa Karimi, Janette Motlová a Iniya Govender.

Ak chcete vedieť viac o globálnom vzdelávaní pozrite TU.

 

 

 

Rozhovory realizovala a preložila: Mgr. Zuzana Labašová
© Technická univerzita vo Zvolene
© Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2016

Medzi nami

 • Ako sa z bežného človeka môže stať extrémista?
 • Sú na radikalizáciu náchylnejšie ženy alebo muži?
 • Aké sú mýty o extrémistoch?
 • Ako opustiť neonacistickú skupinu?
 • Prečo sa stretáva černoch s vodcom Ku-klux-klanu?
 • Ako funguje deradikalizačné centrum?
 • Aké je to byť moslimským utečencom  v centre Európy?
 • Čo si so sebou nesie životom bývalý detský vojak?
 • Treba s extrémistami diskutovať alebo nie?
 • Ako je možné zmierňovať predsudky a stereotypy?
 • Sú exkurzie do táborov smrti vhodnou cestou vzdelávania?
 • Kde sa vzali mýty o Židoch?
 • Ako reagujú ľudia na adopciu rómskeho dieťa bielou mamou?

To všetko sa dozviete v novej knihe “Medzi nami” a ak chcete vedieť viac pozrite TU .

Vydanie publikácie finančne podporili:

 • Slovak Aid v rámci projektu Univerzitná sieť globálneho vzdelávania (SAMRS 2017/RV/1/1)
 • ZSE a.s.
 • Férová nadácia O2

Ďakujeme

Vzdelávacie centrum Zaježová – miesto, kde človek vníma srdcom

CEEV Živica vytvorili na stredoslovenských lazoch priestor, kde ľudia môžu zažiť iný rozmer života uprostred prírody.

Envirovýchovné zážitkové programy pre školy, permakultúrne kurzy, remeselné a umelecké víkendovky, vzdelávacie semináre pre učiteľov. To všetko môžu v najbližšej dobe zažiť návštevníci Vzdelávacieho centra v Zaježová.

Zážitkové programy pre školy sa vyznačujú holistickým prístupom, učením sa zážitkom, pestrosťou a profesionálnym vedením. Snahou je nájsť rovnováhu medzi intelektom a citom. Z tohto dôvodu používajú ako pedagogické prostriedky maľovanie alebo hudbu, rovnako aj fyzikálne merania.

Ponúkajú typy programov so zameraním na odpady, voda, energia, prírodné zdroje, ochrana životného prostredia, spotreba, bylinky, globálne vzdelávanie, remeslá.

Programy vedú skúsené lektorky a lektori CEEV Živica, ktorí konzultujú prípravu aj samotnú realizáciu celého programu s pedagógom, ktorý najlepšie pozná svoju skupinu.

 

Komenského Inštitút

V Komenského inštitúte poskytujeme každý rok 20 pedagogičkám a pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. Výučba na Komenského inštitúte prebieha formou zážitkových a praktických workshopov, neformálnych rozhovorov a prednášok. Štúdium trvá jeden školský rok, počas ktorého absolvujete 6 workshopov, ktoré tematicky pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú. Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľa. V rámci štúdia realizujete svoj vlastný pedagogický projekt. Získate mikrogrant vo výške 300 eur a svojho vlastného konzultanta, ktorý vás počas realizácie projektu sprevádza.

 

Sokratov inštitút

Sokratov inštitút vznikol z presvedčenia, že vzdelávať sa dá prakticky a pre reálny život, preto organizujeme praktický ročný vzdelávací program pre študentov a absolventov vysokých škôl a sieťujeme našich absolventov v alumni programe.

Na workshopoch sa študenti vďaka špičkovými slovenskými a zahraničnými lektorom vzdelávajú aj v témach, ako projektová logika, občianska angažovanosť, práca s médiami, alternatívne ekonomické systémy, účasť verejnosti v slovenskom právnom systéme, globálne vzdelávanie alebo medzikultúrna facilitácia.

Počas ročného štúdia naši študenti pracujú na svojom filantropickom projekte, pričom získavajú praktické zručnosti. Učia sa pracovať v tíme, nadväzovať spolupráce, získavať financie a komunikovať v médiách. Cieľom je urobiť reálnu zmenu v obci, meste, regióne, konkrétnej škole či práci. A študenti v týchto zmenách pokračujú aj po skončení štúdia.

Workshopy sa spravidla konajú na lazoch vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktoré sídli v zrekonštruovanej gazdovskej usadlosti.

Projekt Sokratov Inštitút je aj jedným z víťazných projektov GENE Global Education Innovation award 2017

Záhrada, ktorá učí

Školská záhrada poskytuje nespočetne veľa príležitostí na objavovanie, skúmanie a kladenie otázok. Vyučovanie a učenie sa v takejto školskej záhrade môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Od krátkodobých úloh či cvičení zameraných na jednu tému až po dlhodobé projekty trvajúce počas celého vegetačného obdobia a pokrývajúce množstvo medzipredmetových tém.

Čo môžete robiť počas vyučovania so žiakmi v školskej záhrade? Inšpirujte sa aktivitami, ktoré nájdete na webstránke projektu: www.zahradaktorauci.sk