Farebná škôlka

 

Príručka Farebná škôlka nenásilnou formou, prostredníctvom hier, učí najmenšie deti v materských školách vnímať rozdiely, rozmýšľať o nich a v bezpečnej atmosfére rovesníckej skupiny pod vedením učiteľky zažívať emócie, ktoré v nás niečo, čo je odlišné, často vyvoláva. Ambíciou príručky je hravým spôsobom reflektovať témy a javy, s ktorými sa deti stretávajú každý deň. Tieto javy sú farebné, pestré a zaujímavé. Príručkou možno u detí predškolského veku podporovať schopnosti pohybovať sa v sociálne a kultúrne rozmanitom prostredí, pripravovať ich na stretnutia s odlišnými ľuďmi a rozvíjať tolerantné postoje. Príručka je rozdelená na viac časti: Hry, Obrazy, Svet okolo nás, Príbehy a Prílohy na vystrihnutie. Jej súčasťou sú tak i pôvodné, autorské krátke rozprávky, obrázkové prílohy a hry. Tým napĺňa, čo sa od príručky pre najmenšie deti očakáva: pestrosť, hravosť, praktickosť a originalitu spracovania.

 

 

 

Nadácia Milana Šimečku sa venuje prednostne téme multikultúrnej výchovy, ale s presahom na globálne vzdelávanie.

Autorky a autor: Zuzana Bošeľová, Mária Chudíková, Andrej Návojský
© Nadácia Milana Šimečku, 2014