Komenského Inštitút

V Komenského inštitúte poskytujeme každý rok 20 pedagogičkám a pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. Výučba na Komenského inštitúte prebieha formou zážitkových a praktických workshopov, neformálnych rozhovorov a prednášok. Štúdium trvá jeden školský rok, počas ktorého absolvujete 6 workshopov, ktoré tematicky pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú. Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľa. V rámci štúdia realizujete svoj vlastný pedagogický projekt. Získate mikrogrant vo výške 300 eur a svojho vlastného konzultanta, ktorý vás počas realizácie projektu sprevádza.