Kritické myslenie a globálne témy

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, nerovnost, vzdělání, předsudky, práce, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů a studentek. Zúčastnění prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R, metody podporující kritické myšlení a aktivní učení při práci s různými zdroji informací. Smysluplná spolupráce v rámci kurzu stojí na každém ze zapojených – snažíme se podporovat prostředí spolupráce a důvěry a aktivní zapojení na setkáních i mezi nimi.

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme dva běhy celoročního docházkového kurzu. Kurz bude probíhat v Brně (Centrum Syřiště, Kounicova 42), je akreditovaný MŠMT a lze ho hradit z tzv. šablon. Zahrnuje osm celodenních setkání v termínech od října 2019 do dubna 2020.
První běh (Kristýna Hrubanová, Petra Frühbauerová): pondělí 14. 10., úterý 12. 11., středa 4. 12., čtvrtek 9. 1., úterý 28. 1., pondělí 17. 2., středa 11. 3., čtvrtek 2. 4. – přihlašování zde.
Druhý běh (Petra Frühbauerová, Martin Jestřábek): středa 16. 10., čtvrtek 14. 11., pondělí 9. 12., úterý 14. 1., pondělí 3. 2., středa 19. 2., pondělí 16. 3., úterý 7. 4. – přihlašování zde.

Cena kurzu se pohybuje v následujících hladinách: 11 600 Kč  (solidární – umožní nám podporovat ty, kteří nemají dostatek prostředků pro uhrazení poplatku), 10 400 Kč (standardní), 9 200 Kč (zlevněná – pro lidi na rodičovské, studenty a studentky, nezaměstnané). Cena zahrnuje mimo samotný kurz osm příruček, studijní materiály, občerstvení. Snažíme se, aby si naše kurzy mohl dovolit každý – ať už tento docházkový, nebo i kratší kurzy na objednávku pro organizace, sborovny a neformální iniciativy. I proto je vždy možné platit vyšší solidární cenu, pokud chcete takovému modelu přispět. Naopak, pokud jste se dostali do situace, že i zlevněná cena je pro vás příliš vysoká, nabízíme možnost využít vzdělávacích stipendií.