Záhrada, ktorá učí

Školská záhrada poskytuje nespočetne veľa príležitostí na objavovanie, skúmanie a kladenie otázok. Vyučovanie a učenie sa v takejto školskej záhrade môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Od krátkodobých úloh či cvičení zameraných na jednu tému až po dlhodobé projekty trvajúce počas celého vegetačného obdobia a pokrývajúce množstvo medzipredmetových tém.

Čo môžete robiť počas vyučovania so žiakmi v školskej záhrade? Inšpirujte sa aktivitami, ktoré nájdete na webstránke projektu: www.zahradaktorauci.sk