Hlasy väčšinového sveta

166 strán rozhovorov s ľuďmi rôznych národov, etník a osudov, ktorí vám odhalia svoj pohľad na usporiadanie sveta, pomoc a možnosti zmeny k lepšiemu.

Okrem iného sa dozviete:

  • Ako pomáha zasielanie vyradených počítačov z Európy a USA západnej Afrike?
  • V čom sa naše správanie podobá narkomanovi, ktorý je presvedčený, že iba žúruje?
  • Ktorá krajina nemá vlastnú armádu a 99% jej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov?
  • Prečo by každá škola mala mať vlastnú záhradu a kuchyňu prístupnú deťom?
  • Ako vyzerá škola založená na maorských hodnotách?
  • Ako dokáže človeka zmeniť pobyt medzi ľuďmi, ktorí žijú absolútne spätí s prírodou?
  • Komu najviac pomáha humanitárna pomoc?
  • Ako vníma moslimka a imigrantka Slovensko a Slovákov?
  • Ako sa odlišuje rómsky svet od toho gadžovského?

 

Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď Vanessa Andreotti, Bryan Mukandi, Saamah Abdallah,  Steve Eligio Gallegos, Satish Kumar, Karuna a Bronwyn Thurlow, Daniel Everett, Tomáš Ryška, Sahraa Karimi, Janette Motlová a Iniya Govender.

Ak chcete vedieť viac o globálnom vzdelávaní pozrite TU.

 

 

 

Rozhovory realizovala a preložila: Mgr. Zuzana Labašová
© Technická univerzita vo Zvolene
© Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2016