Energia v súvislostiach

Výučbový softvér, ktorý si na tejto stránke môžete bezplatne stiahnuť, má v prvom rade za cieľ poskytnúť Vám kvalitnú pomôcku pri výučbe s pomocou interaktívnej tabule. Téma energia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou, keďže sa s ňou stretávame denno denne. Často však dostatočne nepoznáme pozadie energe, ktorá nám pomáha pri toľkých každodenných činnostiach akými sú osvetlenie, preprava, kúrenie, či zábava.

  • Odkiaľ energia pochádza?
  • Aké má jej používanie dôsledky?
  • Ako by sme pri jej používaní mohli ušetriť peniaze aj ochrániť životné prostredie?

Šesť celohodinových aktivít, ktoré sú súčasťou tohoto výučbového softvéru, pomôže študentov s Vašou pomocou nájsť odpovede na tieto a mnohé iné otázky týkajúce sa energie v našich životoch.

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Veríme, že výučbový softvér tieto ciele aj vďaka vám naplní.

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.