Sokratov inštitút

Sokratov inštitút vznikol z presvedčenia, že vzdelávať sa dá prakticky a pre reálny život, preto organizujeme praktický ročný vzdelávací program pre študentov a absolventov vysokých škôl a sieťujeme našich absolventov v alumni programe.

Na workshopoch sa študenti vďaka špičkovými slovenskými a zahraničnými lektorom vzdelávajú aj v témach, ako projektová logika, občianska angažovanosť, práca s médiami, alternatívne ekonomické systémy, účasť verejnosti v slovenskom právnom systéme, globálne vzdelávanie alebo medzikultúrna facilitácia.

Počas ročného štúdia naši študenti pracujú na svojom filantropickom projekte, pričom získavajú praktické zručnosti. Učia sa pracovať v tíme, nadväzovať spolupráce, získavať financie a komunikovať v médiách. Cieľom je urobiť reálnu zmenu v obci, meste, regióne, konkrétnej škole či práci. A študenti v týchto zmenách pokračujú aj po skončení štúdia.

Workshopy sa spravidla konajú na lazoch vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktoré sídli v zrekonštruovanej gazdovskej usadlosti.

Projekt Sokratov Inštitút je aj jedným z víťazných projektov GENE Global Education Innovation award 2017