Výzvy a vízie súčasnej spoločnosti

Čo je globálne vzdelávanie?

Na akých princípoch fungujú kolapsy civilizácií?

Ako by mali médiá eticky prezentovať globálne vzdelávanie?

Ako by malo vyzerať ekologické poľnohospodárstvo?

 

Do týchto a iných tém nahliadnete v e- learning, ktorý pre vás pripravil Sokratov inštitút. Nájdete ho na https://www.sokratovinstitut.sk/pre-verejnost#kniznica