Tajomstvo vody

Vieme, že voda nás tvorí, obklopuje, vyživuje. Uvedomujeme si jej nevyhnutnosť často však nie jej ohroziteľnosť a krehkosť. Na rozdiel od mnohých ľudí vo svete máme šťastie, že disponujeme bezpečnými a kvalitnými zdrojmi vody. Zatiaľ. Naša informovanosť, postoj a životný štýl vplývajú na jej kvalitu a zásoby nielen na Slovensku, ale dotýka sa ľudí na celom svete.

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl.Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Veríme, že výučbový softvér tieto ciele aj vďaka vám naplní.

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.