Dlhodobé školenia pre učiteľov etickej výchovy a slovenského jazyka

Užite si s nami víkendové stretnutie (25.-27.1.2019) a zapojte sa do e-learningu o globálnych témach v predmetoch slovenčina a etika z pohodlia vášho domova.

Milí učitelia, učiteľky,

radi by sme vás pozvali na spoluprácu v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Táto spolupráca bude prebiehať formou tzv. blended learningu, tj. kombinácií e-learningu a face-to-face školenia pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl aj budúcich učiteľov a učiteľky.

O ČOM JE PROJEKT UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH  2? 
Cieľom projektu je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie (GV) do jednotlivých predmetov  tak, aby sa jednotlivé GV témy ako sú napríklad klimatická zmena, migrácia či rodová rovnosť dali jednoducho začleniť na hodinách a zároveň boli plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. V projekte využívame skúsenosti z predchádzajúceho projektu, kde vznikli predmetové príručky do predmetu anglický jazyk, dejepis, geografia, občianska náuka a umenie a kultúra.
Viac informácií o projekte nájdete na tomto odkaze.

AKO BUDE VYZERAŤ SPOLUPRÁCA? 

1. úvodné víkendové stretnutie so skúsenými lektormi a lektorkami

 • kedy: 25. – 27. 1. 2019 vo Zvolene, v hoteli Poľana
 • začiatok školenia piatok podvečer, koniec v nedeľa dopoludnia

2. e-learning k predmetom slovenský jazyk alebo etika

 • kedy: február 2019 – máj 2019 – môžete absolvovať lekcie a spätnú väzbu od mentorov

3. záverečné stretnutie – jednodňové stretnutie – jednodňová konferencia, ktorého sa zúčastnia všetci učitelia zapojení do blended learningu

ČO ZÍSKATE?

 • bezplatné školenie počas 4 mesiacov – najskôr osobne na víkendovom úvodnom školení a potom už z pohodlia domova vo vašej vlastnej réžii
 • dobrý pocit a certifikát za účasť na medzinárodnom projekte zameranom na učiteľov
 • zručnosti v oblasti globálneho vzdelávania a inovatívnych metód práve vo vašom predmete
 • dostanete zásobáreň materiálov, inšpirácie do vašich hodín a vytlačenú príručku s aktivitami vytvorenými kolegami z praxe
 • domáce vzdelávanie v aktuálnych témach prostredníctvom interaktívnych úloh, videí, článkov
 • skúsenosť s otváraním citlivých/náročných tém pri vyučovaní
 • spoznanie sa s kolegami z rôznych škôl na Slovensku
 • veľa inšpirácie a motivácie do školskej praxe, spätná väzba od mentorov

ČO POTREBUJEME OD VÁS?

 • účasť na úvodnom školení 25. – 27. 1. 2019
 • aktívna účasť v e-learning kurze od februára 2019 do mája 2019
 • účasť na záverečnej celoslovenskej konferencii po ukončení projektu

Ak sa chcete do projektu zapojiť, vyplňte prosím tento formulár. Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie, cestovné). Prihlasovanie na vzdelávací cyklus je do 16.1.2019. 

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku tohto projektu Lenku Putalovu na e-mailovej adrese lenka.putalova@clovekvohrozeni.sk alebo na telefónnom čísle 0918 154 500.