Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2

Nový projekt na podporu globálneho vzdelávania, ktorý sa zaoberá Cieľmi udržateľného rozvoja a citlivými témami v spoločnosti.

Opäť sa Človeku v ohrození podarilo rozšíriť aktivity pre učiteľov, a to rozšírením predchádzajúceho rovnomenného projektu. V spolupráci s ďalšími 9 európskymi vzdelávacími organizáciami a finančnou podporou Európskej komisie môžeme do škôl po dobu 3 rokov prinášať expertízu a skúsenosti v oblasti globálnych tém a metodických prístupov.

Ak ste učiteľ či učiteľka a poznáte naše predmetové príručky, môžete sa tešiť na ďalšie kúsky do vašej školskej knižnice. V projekte spolupracujeme so 16 učiteľmi matematiky, slovenského jazyka a literatúry, geografie a etickej výchovy zo základných a stredných škôl. Práve tí v spolupráci s metodikmi Človeka v ohrození vytvoria aktivity do jednotlivých predmetových príručiek. Aktivity, ktoré kopírujú štátny vzdelávací program, sa týkajú tém Cieľov udržateľného rozvoja a citlivých tém, ako sú klimatická zmena, migrácia či rodová rovnosť. Prostredníctvom metodických príručiek chceme uľahčiť začleňovanie týchto tém, ktoré sú nielen aktuálne, ale umožňujú u žiakov rozvoj zručností a kompetencií pre život v 21. storočí.

V apríli roku 2018 sa konal v Poľsku seminár na tému metodológií a štandardov kvality v globálnom vzdelávaní. Zúčastnili sa ho 10 koordinátorov projektu a jeden učiteľ z každej zapojenej krajiny. Slovenských učiteľov, ktorí tvoria aktivity do príručiek, reprezentovala pani učiteľka Katka z Bratislavy, ktorá učí matematiku a geografiu.

A čo nás v projekte okrem predmetových príručiek ešte čaká? V novembri 2018 učiteľov, ktorí aktivity vytvárajú, čaká medzinárodný seminár v Trnave. Tam budú mať možnosť budovať svoje kapacity pri tvorbe vzdelávacích aktivít a stretnúť sa s učiteľmi z iných krajín a odborníkmi na globálne vzdelávanie a meranie postojových zmien.

Zároveň nás čakajú krátkodobé školenia s praktickými ukážkami aktivít z príručiek. Pre učiteľov, ktorí uprednostňujú dlhodobú spoluprácu, chystáme blended learning, teda sériu školení doplnenú e-learningom. Pre budúcich učiteľov a učiteľky chystáme workshopy, aby spoznali nové metódy a metodické postupy vhodné pre ich učiteľskú aprobáciu. Aby do projektu boli zapojení aj žiaci a žiačky, v spolupráci s ich učiteľmi ich podporíme v realizácií študentských kampaní. Samozrejme nebudú chýbať ani konferencie.

O jednotlivých aktivitách vás budeme včasne informovať a tešíme sa na vašu spoluprácu!