Ako vieme že to funguje?

Príručka obsahuje 20 aktivít, ktoré umožňujú zistiť, aký dopad má pedagogické pôsobenie na postoje žiakov a žiačok k aktuálnym lokálnym a globálnym témam. Doplnené prípadové štúdie na konkrétnych príkladoch ilusrujú, ako môžu byť jednotlivé aktivity využité v školskej praxi.

Na takmer 140 farebných stranách vám predstaví rôzne inovatívne metódy na zisťovanie postojov a postojových zmien u žiakov. Bola vytvorená v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a autormi, takže je v nej silno zastúpená britská metodológia a skúseností z merania postojových zmien.

Aktivity v publikácii využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách, či komunikačné zručnosti.
Aktivity sa dajú použiť pre rôzne vekové kategórie a pre rôzne témy.

Príručka sa venuje najmä téme rozmanitosti a téme sociálnej spravodlivosti a ľudských práv. Aktivity sú využiteľné aj pre tých, ktorí nemajú záujem o merania postojov – ponúkajú totiž množstvo nápadov, inšpirácii, či spôsobov, ako pracovať so žiakmi.
Viaceré aktivity sú popísané aj z pohľadu slovenských alebo zahraničných učiteľov, ktorí ich testovali. Podelili sa o svoje skúseností, nápady, ako možno k aktivtám pristupovať, alebo ich upraviť pre lepšie využitie v prostredí triedy.

Počas projektu vznikli tiež dva krátke filmy (6 min.). Tie celý proces testovania a využita aktivít v školskom prostredí predstavujú z pohľadu učiteľov, ktorí boli doň zapojení ale i z pohľadu žiakov. Príručku je možné veľmi pekne filtrovať aj po kapitolách, témach, ich dĺžke, vekovej skupiny, prípadne si vybrať medzi aktivitami a prípadovými štúdiami.

Nadácia Milana šimečku sériou metodických príručiek dokázala reagovať na medzeru v ponuke slovenských mimovládnych organizácii, vydavatelstiev alebo štátnych pedagogických inštitúcii. Priniesla zaujímavú ponuku s rôznorodým obsahom, spracovaním i vekovým zameraním. Stačí ich stiahnuť a využiť aj v škole alebo škôlke.

 

Príručka vznikla v rámci projektu Kvalita alebo kvantita? Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania a multikultúrnej výchovy v školách, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.
© 2015 Nadácia Milana Šimečku