Dlhodobé vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky matematiky a geografie

Milí učitelia, učiteľky,

radi by sme vás pozvali na spoluprácu v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2Táto spolupráca bude prebiehať formou tzv. blended learningu, tj. kombinácií e-learningu a víkendového školenia pre učiteľov a učiteľky 2. stupňa ZŠ a a stredných škôl aj budúcich učiteľov a učiteľky.

AKO BUDE VYZERAŤ SPOLUPRÁCA? 

1. úvodné víkendové stretnutie so skúsenými lektormi a lektorkami

 • kedy: 27.-29.9.2019 vo Zvolene, v hoteli Poľana
 • začiatok školenia piatok podvečer, koniec v nedeľa dopoludnia

2. e-learning k predmetom matematika alebo geografia

 • kedy: október 2019 – január 2020 – môžete absolvovať lekcie a spätnú väzbu od mentorov

3. záverečné stretnutie – jednodňové stretnutie – jednodňová konferencia, ktorého sa zúčastnia všetci absolventi a absolventky zapojení do blended learningu

ČO ZÍSKATE?

 • bezplatné školenie počas 4 mesiacov – najskôr osobne na víkendovom úvodnom školení a potom už z pohodlia domova vo vašej vlastnej réžii
 • dobrý pocit a certifikát za účasť na medzinárodnom projekte zameranom na učiteľov
 • zručnosti v oblasti globálneho vzdelávania a inovatívnych metód práve vo vašom predmete
 • dostanete zásobáreň materiálov, inšpirácie do vašich hodín a vytlačenú príručku s aktivitami vytvorenými kolegami z praxe
 • domáce vzdelávanie v aktuálnych témach prostredníctvom interaktívnych úloh, videí, článkov
 • skúsenosť s otváraním citlivých/náročných tém pri vyučovaní
 • spoznanie sa s kolegami z rôznych škôl na Slovensku
 • veľa inšpirácie a motivácie do školskej praxe, spätná väzba od mentorov

ČO O TOMTO VZDELÁVANÍ HOVORIA ABSOLVENTI? 

 • Je to skvelé spestrenie a obohatenie učiteľskej praxe.
 • Ak chcete získať prehľad, skvelé materiály a naučiť sa niečo nové (vedomosti, metódy, prepojenia) určite choďte do toho. Pri e-learningu ste flexibilný, a určite si nájdete čas.
 • Neváhajte a smelo sa zapojte, jednak sa môžete radiť s ostatnými učiteľmi a taktiež je to obohatenie po všetkých profesijných stránkach.

ČO POTREBUJEME OD VÁS?

 • účasť na úvodnom školení 27.-29.9.2019
 • aktívna účasť v e-learning kurze od októbra 2019 do januára 2020
 • účasť na záverečnej celoslovenskej konferencii po ukončení projektu

Ak sa chcete do projektu zapojiť, vyplňte prosím tento formulár. Všetky náklady spojené s účasťou na seminári sú hradené (strava, ubytovanie, cestovné). Prihlasovanie na vzdelávací cyklus je do 13.9.2019. 

V prípade ďalších otázok kontaktujte koordinátorku tohto projektu Lenku Putalovú na e-mailovej adrese lenka.putalova@clovekvohrozeni.sk alebo na telefónnom čísle 0918 154 500.