Všetko malo byť inak

Na dejepise sa študenti učia skôr o dátumoch, suchých faktoch, menách a číslach. Dôležitejšie však je, prečo sa udalosť stala. Aké boli jej dôsledky? Ako zasiahla do životov bežných ľudí? Stáli pred nejakými morálnymi dilemami? Ako ich riešili?

Odpovede prinášame v súbore dvoch kníh Všetko malo byť inak: Slovensko po roku 1945, ktoré približujú obdobie našich dejín v rokoch 1945-1998.

V prvej knihe Milan M. Šimečka pútavo rozpráva svoj osobný príbeh, ktorý je doplnený historickými faktami, zaujímavosťami, odkazmi na filmy, videá a knižky, pretkaný bohatým obrazovým materiálom. Faktografická časť je popísaná jednoducho, stručne a jazyk je prispôsobený najmä mladým ľuďom, aby bola zaujímavá aj pre žiakov a študentov na hodinách dejepisu. V knihe nájdete aj:

dobové vtipy
ako zneli originálne názvy skladieb od Tublatanky
unikátnu mapu ŠtB znázorňujúcu vlasáčov, výtržníkov a príživníkov z r.1966
úryvok z Charty 77

Druhá kniha je zbierkou rôznych úloh, hier, námetov na zamyslenie a diskusiu, ktoré môžu využiť učitelia aj na svojich hodinách. Okrem iného v nej nájdete úryvky z básní, dobové plagáty, mapy a rukopisy. Niektoré úlohy vás prinútia vžiť sa do kože ľudí tej doby a prežiť si ich morálne dilemy.

O AUTOROCH
Martin M. Šimečka je novinár, spisovateľ, významný aktér porevolučného obdobia, lektor Sokratovho inštitútu. K histórii Slovenska pristupuje tak veľmi osobne, ako sa len dá – píše svoj osobný príbeh a príbeh svojej rodiny, ktorý zrkadlí udalosti novodobých dejín Slovenska. V knihe nájdete aj unikátne fotografie z jeho rodinného archívu.

Martin Posch je mladý vedec z Historického ústavu SAV, absolvent Sokratovho inštitútu, dáva knihe historický kontext. Čo/Kto? Kedy? A hlavne, prečo? To sú otázky, na ktoré sa snaží hľadať odpovede v historických súvislostiach. Jeho text sa prelína s príbehom M.M. Šimečku, pričom sa snaží odkrývať, ako veľké dejiny krajiny zasiahli do „malých dejín” rodiny Šimečkovcov, ale aj mnohých ďalších.

Michal Bohuš je učiteľ dejepisu a absolvent Komenského inštitútu, ktorý rád a často vystupuje z bludného kruhu výkladovej výučby a učí celistvo a v kontexte s inými témami. Michal ku knihe pripravil metodickú príručku s kreatívnymi úlohami plnými morálnych dilem a výziev podnecujúcich myslieť „out of the box”. Sú zoradené v samostatnej knihe.

Obe časti budú doplnené bohatým obrazovým materiálom (dobové fotografie a grafiky, fotografie z osobného archívu M.M. Šimečku) a kresbami vynikajúceho karikaturistu Zsolta Lukácsa a skvelého grafika Svetozára Šomšáka.

Vďaka podpore tlačových agentúr ČTK a TASR a pomoci rôznych inštitúcií i jednotlivcov kniha obsahuje viac ako 150 dobových fotografii, máp, plagátov, grafov a iných dokumentov dotvárajúcich obraz doby.

O VYDAVATEĽOVI
Knižku vydáva Sokratov inštitút, ktorý prepája mladých schopných ľudí z celého Slovenska a vzdeláva ich k spoločenskej zodpovednosti a angažovanosti prostredníctvom ich reálnych projektov. Okrem ročného vzdelávacieho programu organizujeme aj verejné prednášky, diskusie a vydávame vzdelávacie publikácie.

Myšlienka vydať knižku sa zrodila počas trojdňového workshopu Sokratoviho inštitútu o novodobých dejinách Slovenska, ktorého lektorom bol Martin M. Šimečka. Jeho fascinujúce rozprávanie sme sa rozhodli sprístupniť aj širšiemu publiku. Preto už 18 mesiacov pracujeme na obsahu novej knihy a metodických materiáloch.

Knižku slávnostne pokrstíme na oslavách 30. výročia Nežnej revolúcie počas Stredoeurópskeho fóra v Bratislave.