Svet medzi riadkami

Globalizácia a procesy, ktoré ju sprevádzajú, nás uvádza do čoraz bezprostrednejšieho vzťahu s ľuďmi a dianím v iných častiach planéty. To, čo bolo kedysi ďaleko, sa nás odrazu priamo dotýka, svet sa nám doslova zmrštil pred očami a dotkol sa nás.

Už preto nestačí deliť svet na “domáce” a “zahraničie”. Treba ho vnímať ako poprepájaný komplex rôznorodých, a nie vždy férových vzťahov, väzieb a prepojení, ktorých sme my sami priamou súčasťou. A toto nové, rozšírené vnímanie sveta okolo nás by mala reflektovať aj žurnalistika.

ENGLISH VERSION

Prístupom, ktorý na tomto uvedomení stavia, je globálna (rozvojová) žurnalistika podporujúca globálnu predstavivosť a etiku v žurnalistike. A práve tento prístup k novinárčine podporuje mediálna iniciatíva Svet medzi riadkami, ktorej vzdelávaciu časť v rámci svojich aktivít zastrešuje predovšetkým nezisková organizácia Človek v ohrození, no aktívne spolupracujeme aj s ďalšími slovenskými aj zahraničnými mimovládnymi organizáciámi.

Naša iniciatíva a s ňou spojený vzdelávací program umožňuje (nielen) budúcim novinárom nazrieť medzi riadky, poodhaliť pôvod ich vlastných postojov, stereotypov či predsudkov a toto poznanie aplikovať do ich ďalšej praxe v kontexte najrôznejších globálnych tém a javov, ktorými dnešný svet žije.

Aktivity

 • Vysokoškolské kurzy
 • Publikačná činnosť
 • Novinárske cesty
 • Mediálne projekty
 • Workshopy, prezentácie a diskusie
 • Špeciálna kategória v Novinárskej cene
 • Sekcia HN Globálne na portáli www.hnonline.sk
 • Mediálne analýzy

Kurzy

Publikácie

Novinárske cesty – terénna práca na Slovensku aj v zahraničí

Mediálne projekty

 • Koniec chudoby?, Rozvojová spolupráca / www.hnonline.sk (júl 2018)
 • Vianoce na blate, www.hnonline.sk
 • Svet inak, www.svetinak.sk / www.sme.sk (nominované na novinársku cenu 2016)
 • Šťastné a konzumné, www.sme.sk (nominované na novinársku cenu 2015)
 • Ciele udržateľného rozvoja s HN (20-dielny seriál pri príležitosti prijatia SDGs, 2015)

+ špecializovaná sekcia HN Globálne venovaná globálnym témam a študentským výstupom na tieto témy

Mediálne analýzy

Vzdelávacie projekty

Špeciálna kategória v Novinárskej cene

Ocenenia

Videá

Fotografie

Facebook

Partneri

 • Človek v ohrození (hlavný partner)
 • Katedra žurnalistiky FiF UK
 • Katedra žurnalistiky FiF UKF v Nitre
 • Liga za ľudské práva
 • Nadácia otvorenej spoločnosti (Novinárska cena)
 • United Nations Information Service Vienna
 • Minority Rights Group International
 • Hospodárske noviny
 • vydavateľstvo Absynt
 • Digital Media Campus (vzdelávacia platforma vydavateľstva Ringier Axel Springier)

Donori

 • SlovakAid
 • EuropeAid
 • EU DG Justice
 • Medzinárodný vyšehradský fond

Kontakty