Svet je len jeden

Príručka vznikla v dielni CEEV Živica a je prehľadne členená do dvoch základných častí. Teoretické východiská poskytujú základné informácie o globálnom rozvojovom vzdelávaní a témach, ktoré rozvojové vzdelávania zahŕňa. Aktivity tvoria druhú samostatnú časť metodickej príručky, kde nájdete podrobne spracované cvičenia a hry pre svojich žiakov. Metodická príručka je podnetná aj tým, že tematiku rozvojového vzdelávania poníma z rôznych uhlov pohľadu. Medzi aktivitami nájdete simulačné a rolové hry, ale taktiež aj cvičenia zamerané na sebapoznanie a prácu s mysľou.

 

Aktivity sú určené hlavne žiakom 2. stupňa základných škôl a stredoškolákom, pričom sú využiteľné v rámci bežných vyučovacích predmetov, ako aj v mimoškolskej činnosti. Publikáciu ocenia okrem učiteľov aj pracovníci centier voľného času a mimovládnych organizácií a každý, kto má záujem o podporu a rozvoj duševného zdravia našej mladej generácie.