Pozvánka na kurz “výlet na západ v roku 1987”

Nežná revolúcia je dôležitým historickým míľnikom v našich novodobých dejinách avšak na hodinách dejepisu sa k nim do hĺbky dostaneme iba málokedy. Zároveň máme počas školského roka rôzne dni, počas ktorých hľadáme možnosti, čo robiť so študentmi.

 

PDCS ponúka novú simuláciu “výlet na západ v roku 1987” (interaktívnu výučbovú metodiku využívajúcu formu učenia cez zážitok), ktorej cieľom je sprostredkovať mladým ľuďom zážitok neistoty, aký si ešte pamätajú tí, čo pred r. 1989 cestovali a diskutovať o tom, čo dnes pre nás znamenajú hranice.

 

  1. novembra 2019 to bude už 30 rokov, odkedy sa zmenili politicko-spoločenské pomery Slovenska a pre jej obyvateľov sa postupne začala zjednodušovať možnosť vycestovať do zahraničia. Vďaka návratu demokracie a otvorenej spoločnosti sme súčasťou skutočne slobodnej Európy a pre mladú generáciu je nepredstaviteľné, prečo mohol byť výlet na Západ problém. Dnes už môžeme lietať do celého sveta a do väčšiny krajín EU na to nepotrebujeme ani cestovný pas. Ale nebolo to vždy tak. Ako sa cestovalo pred rokom 1989? Čo všetko si vtedy ľudia museli vybaviť? Kto a čo rozhodovalo o tom, či vám bude umožnené vycestovať? Prečo niektorí ľudia prichádzali o život, keď chceli prejsť cez hranice zatiaľ čo dnes sa na tie isté miesta môžete ísť prejsť v rámci poobednej vychádzky s rodinou? Po absolvovaní tohto zážitkového školenia dokážu študenti viac oceniť a pochopiť dôležitosť mnohých programov pre mladých ľudí, ktoré ponúka európska únia.

 

Príďte to s nami zažiť, aby ste mohli tento zážitok sprostredkovať svojim študentom.  Pripravili sme pre Vás kompletnú metodiku s inštrukciami pre učiteľa, opisom rolí, sprievodnými aktivitami, aj zoznamom odporúčanej literatúry, filmov a videí pre žiakov i pre učiteľov.

 

Ponúkame ½-dňový kurz Výlet na Západ v r. 1987 pre učiteľov a učiteľky stredných škôl (história, občianska náuka, etická výchova), prípadne aj učiteľov/ky 8-9 ročníka základných škôl, zameraný na prácu s touto metodikou.

 

15.10. v Prešove, v RPICPO,                   9:00 – 13:30 (termín prihlásenia do 01.10.2019)

22.10. v Žiline, v univerzitnej knižnici, 9:00 – 13:30 (termín prihlásenia do 08.10.2019)

5.11. v Trnave, bude spresnené ,          9:00 – 13:30 (termín prihlásenia do 22.10.2019)

Počet miest na jeden kurz: 15 – 20

 

  • Kurz je zdarma, účastníkom zabezpečíme pitný režim a občerstvenie, Účastníci si hradia cestovné.
  • Každý absolvent kurzu okrem samotnej metodiky a metodických materiálov dostane publikáciuHodnotové strety hrou, ktorá obsahuje desiatky aktivít a hier určených pre rôzne vekové kategórie, využiteľných v rôznych predmetoch, nielen spoločenskovedných.
  • Prihlásiť sa môžete tu: https://forms.gle/8UDKbFMDHPkLHE147

 

Dejepis sa neučí len v triede!

 

To, že dejepis sa veľmi efektívne učí nie len v škole som pochopila vďaka simulovanej ,,hre” CESTA NA ZÁPAD V R. r. 1987. Žiaci Gymnázia Grösslingová 18 mali možnosť vžiť sa do pocitov ľudí žijúcich v čase socializmu na Slovensku, ktorí cestovali cez hranice. Veľmi kladne hodnotím precízne pripravenú metodiku, ktorá dbala na zainteresovanosť všetkých študentov, od tých introvertnejších v pozorovateľských roliach zapisovateľov deja až po najaktívnejších ,,hercov”, používanie rekvizít v exteriéri, a záverečné zhodnotenie i priestor na diskusiu so všetkými zúčastnenými. Napokon, usmievavé tváre a rozhovory s rodičmi, ktorí sa od svojich detí dozvedeli čo bolo v škole, predsa len viac ako zvyčajne, taktiež len potvrdili vhodnosť takejto metódy aj v rámci dejepisu.

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa.

Mgr. Katarína Mochnacká

Učiteľka dejepisu na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave

Zdroj fotografie: Ústav pamäti národa

 

PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) je mimovládna organizácia poskytujúca profesionálne vzdelávacie a facilitačné služby. Napĺňaniu motta organizácie „Radosť z dialógu, poznávania a zmeny“ sa venujeme od roku 1991. Naše vzdelávacie kurzy absolvovalo viac ako 25 000 účastníkov na Slovensku a v 45 krajinách  a regiónoch sveta. Vydali sme viac ako 30 vlastných knižných publikácií, medzi ktorými sú aj metodické materiály pre stredné a základné školy. Spoluautori metodiky „Výlet na západ v r. 1987“ Zuzana Fialová a Dušan Ondrušek sú aj autormi metodickej príručky pre učiteľov dejepisu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Raabe.