Vzdelávací olovrant: Veľké športové udalosti a ich dopad na lokálne obyvateľstvo – 2.časť

Rozhovor s vysokoškolským pedagógom a výskumníkom Billym BASTOS GRAEFF z Federálnej univerzity Rio Grande v Brazílii o Dopade veľkých športových udalostí na miestnu populáciu.

V druhej časti Billy bližšie vysvetľuje, čo predstavujú veľké športové udalosti pre miestny rozvoj hostiteľskej krajiny. Uvádza za akých okolností a podmienok môžu byť prínosom pre organizátorské krajiny. Taktiež uvádza odporúčania pre možnú slovenskú kandidatúru na usporiadanie veľkej športovej udalosti a rady pre začínajúcich výskumníkov, ktorí by chceli hodniť dopad športových udalostí.

Rozhovor je súčasťou série „vzdelávacích olovrantov“, ktorá je finančne podporená SlovakAid.