Vzdelávací olovrant: Veľké športové udalosti a ich dopad na lokálne obyvateľstvo – 2.časť

Rozhovor s vysokoškolským pedagógom a výskumníkom Billym BASTOS GRAEFF z Federálnej univerzity Rio Grande v Brazílii o Dopade veľkých športových udalostí na miestnu populáciu.

V druhej časti Billy bližšie vysvetľuje, čo predstavujú veľké športové udalosti pre miestny rozvoj hostiteľskej krajiny. Uvádza za akých okolností a podmienok môžu byť prínosom pre organizátorské krajiny. Taktiež uvádza odporúčania pre možnú slovenskú kandidatúru na usporiadanie veľkej športovej udalosti a rady pre začínajúcich výskumníkov, ktorí by chceli hodniť dopad športových udalostí.

Rozhovor je súčasťou série „vzdelávacích olovrantov“, ktorá je finančne podporená SlovakAid.

Vzdelávací olovrant: Veľké športové udalosti a ich dopad na lokálne obyvateľstvo – 1. časť

Prednáška vysokoškolského pedagóga a výskumníka Billyho BASTOS GRAEFF z Federálnej univerzity Rio Grande v Brazílii o Dopade veľkých športových udalostí na miestnu populáciu v prípade svetového pohára FIFA v Porto Alegre 2014.
V prvej časti Billy poskytuje širší prehľad vzťahu globalizácie a veľkých športových udalostí. Na príklade svetového pohára FIFA 2014 v Porto Alegre rozoberá politiky týkajúce sa vlastníckych práv a práv na dôstojné bývanie.
Na základe svojho terénneho výskumu odhaľuje dopady tejto športovej udalosti na miestnych obyvateľov a rozvoj. Prednášku rámcuje aj v kontexte cieľa udržateľného rozvoja č. 11, ktorý sa venuje udržateľným mestám a komunitám.

Prednáška je súčasťou série „vzdelávacích olovrantov“, ktorá je finančne podporená SlovakAid.