Knižnica

Cieľová skupina
Vyberte
Téma
Vyberte
Typ pulikácie

Jeden svet na školách 2019/2020: metodické materiály k dokumentárnym filmom

Metodické materiály pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl k dokumentárnym filmom:

Zobraziť viac

Nová metodická príručka Elektro- produkcia, odpad, dopad

Viete ako dlho už svieti najstaršia svietiaca žiaarovka na svete? A ako často vymieňa priemerný Slovák svoj mobilný telefón za...

Zobraziť viac

Všetko malo byť inak

Ako znel sľub pioniera? Čo presne sa písalo v Charte 77? Aký príbeh má za sebou novinár, disident a jeden...

Zobraziť viac

Svet je len jeden

Globálne vzdelávanie zahŕňa širokú škálu tém od globálnych problémov ľudstva, cez ľudské práva, ekonomickú globalizáciu až po Fair Trade (spravodlivý...

Zobraziť viac

Principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách

Päťstránkový text pekne zadefinoval základné princípy globálneho vzdelávania.

Zobraziť viac

Holokaust bol

Holokaust nebol: Ako učiť o holokauste dnes? ponúka výber najlepších vyučovacích aktivít, ktoré vznikli v rámci e-learningového projektu Holokaust ako nástroj výchovy k postojom

Zobraziť viac

Hrdinovia

Vzdelávací program pre mladých ľudí zo sociálne vylúčeného prostredia.

Zobraziť viac

Global Perspectives

A framework for global education in Australian schools

Zobraziť viac

Projekt je zmena

Príručka pomáha vypracovať ten správny projekt, aby si mohol/a realizovať svoje nápady a zmeniť situáciu, ktorá sa ti nepáči.

Zobraziť viac

Dve tváre jedného sveta

Príručka UNICEF pre základné školy (1.- 4. ročník)

Zobraziť viac

Náš společný svět

Cílem projektu "Náš společný svět" bylo, aby se principy (GRV) staly běžnou součástí života školy.

Zobraziť viac

Baví mě číst a hýbat světem

Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Zobraziť viac

la ngonpo místo setkávání

Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol.

Zobraziť viac

Dobrá škola 21. století

sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání

Zobraziť viac

Světová škola ve světě i doma

Příručka přibližuje hlavní aktivity realizované v rámci projektu Světová škola.

Zobraziť viac

10 krát s MKV

Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu.

Zobraziť viac

Krok za krokem k inkluzi

Příručka shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu „Škola pro všechny“

Zobraziť viac

OBOR A TRPASLÍK, Slováci, Česi a perspektívy Afriky

Všetci sme Afričania. Migrácia ľudí z Afriky. Veľká fauna. Suroviny a obchod. Schweitzerova vízia solidárneho, humánneho sveta.

Zobraziť viac

GLOBAL EDUCATION GUIDELINES

A handbook for educators to understand and implement global education

Zobraziť viac

Getting started with Global Citizenship

A Guide for New Teachers

Zobraziť viac

Manuál ku Kódexu používania obrazového materiálu a podávania správ

Ako hovoriť o väčšine sveta a ako objektívne informovať o krajinách globálneho juhu.

Zobraziť viac

Dejepis – Metodická príručka pre učiteľov dejepisu

Metodickú príručku pre učiteľov vydalo vydavateľstvo Raabe a je zameraná najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie...

Zobraziť viac

Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Čítanka o riešení konfliktov v rozvojovom kontexte. Tucet autorov rôzneho odborného zázemia pristupuje k problematike z rôznych uhlov aj dosť...

Zobraziť viac

Hodnotové strety hrou

Aj dnes treba hovoriť o hodnotách. Aj dnes vidíme, ako musíme hľadať odpovede na otázky stretu kultúr, rodových odlišností a...

Zobraziť viac

Predškolská príprava: metodika služby

V rámci tejto metodiky sa venujeme službe predškolskej prípravy v komunitnom centre.

Zobraziť viac

METODICKÉ MATERIÁLY K DOKUMENTÁRNYM FILMOM

Príručka s aktivitami k trom pútavým filmom.

Zobraziť viac

Obrazy menšín v našich hlavách, ako nepísať o „iných” bez „iných”

Zobraziť viac

Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!

Global Literacy for a Fairer World! je projekt určený učitelům a žákům, kteří se chtějí dozvědět více o globálních tématech.

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov na Slovensku

Táto štúdia zahŕňala viacero krokov a jej výsledkom je analýza potrieb v oblasti globálneho vzdelávania budúcich učiteliek a učiteľov.

Zobraziť viac

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL K DOKUMENTÁRNYM FILMOM S TÉMOU MIGRÁCIA

Príručka s aktivitami k piatim pútavým filmom, ktoré reagujú na aktuánu tému migrácia.

Zobraziť viac