Knižnica

Cieľová skupina
Vyberte
Téma
Vyberte
Typ pulikácie

Světová škola ve světě i doma

Příručka přibližuje hlavní aktivity realizované v rámci projektu Světová škola.

Zobraziť viac

10 krát s MKV

Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu.

Zobraziť viac

Krok za krokem k inkluzi

Příručka shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu „Škola pro všechny“

Zobraziť viac

OBOR A TRPASLÍK, Slováci, Česi a perspektívy Afriky

Všetci sme Afričania. Migrácia ľudí z Afriky. Veľká fauna. Suroviny a obchod. Schweitzerova vízia solidárneho, humánneho sveta.

Zobraziť viac

GLOBAL EDUCATION GUIDELINES

A handbook for educators to understand and implement global education

Zobraziť viac

Getting started with Global Citizenship

A Guide for New Teachers

Zobraziť viac

Manuál ku Kódexu používania obrazového materiálu a podávania správ

Ako hovoriť o väčšine sveta a ako objektívne informovať o krajinách globálneho juhu.

Zobraziť viac

Dejepis – Metodická príručka pre učiteľov dejepisu

Metodickú príručku pre učiteľov vydalo vydavateľstvo Raabe a je zameraná najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie...

Zobraziť viac

Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Čítanka o riešení konfliktov v rozvojovom kontexte. Tucet autorov rôzneho odborného zázemia pristupuje k problematike z rôznych uhlov aj dosť...

Zobraziť viac

Hodnotové strety hrou

Aj dnes treba hovoriť o hodnotách. Aj dnes vidíme, ako musíme hľadať odpovede na otázky stretu kultúr, rodových odlišností a...

Zobraziť viac

Predškolská príprava: metodika služby

V rámci tejto metodiky sa venujeme službe predškolskej prípravy v komunitnom centre.

Zobraziť viac

METODICKÉ MATERIÁLY K DOKUMENTÁRNYM FILMOM

Príručka s aktivitami k trom pútavým filmom.

Zobraziť viac

Obrazy menšín v našich hlavách, ako nepísať o „iných” bez „iných”

Zobraziť viac

Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!

Global Literacy for a Fairer World! je projekt určený učitelům a žákům, kteří se chtějí dozvědět více o globálních tématech.

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie vo vysokoškolskej príprave budúcich učiteľov na Slovensku

Táto štúdia zahŕňala viacero krokov a jej výsledkom je analýza potrieb v oblasti globálneho vzdelávania budúcich učiteliek a učiteľov.

Zobraziť viac

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL K DOKUMENTÁRNYM FILMOM S TÉMOU MIGRÁCIA

Príručka s aktivitami k piatim pútavým filmom, ktoré reagujú na aktuánu tému migrácia.

Zobraziť viac

Metodická príručka na občiansku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy

Príručka ponúka praktické aktivity pre výchovu aktívnych občanov

Zobraziť viac

KTO INÝ? Študentské lokálne iniciatívy

Výchova k angažovanosti a aktívnemu prístupu k svetu okolo nás.

Zobraziť viac

Lidé v pohybu

Metodika pro práci s tématy uprchlictví a migrace

Zobraziť viac

CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Hlavnou myšlienkou udržateľného rozvoja je počas nasledujúcich pätnástich rokov transformovať svet pomocou sedemnástich hlavných cieľov a ich stošesťdesiatich deviatich podcieľov.

Zobraziť viac

#VýletyNaslepo hate speech, ľudské práva

Séria videí pod názvom Výlety naslepo, približuje osudy mladých ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných...

Zobraziť viac

JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL K DOKUMENTÁRNYM FILMOM S ĽUDSKOPRÁVNYMI TÉMAMI.

Zobraziť viac

Čo skutočne (s)potrebuješ

príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu

Zobraziť viac

Globális kontextusban tanulunk/tanítunk, Maďarský jazyk

Globális oktatás a középiskolákban Tantárgyak – földrajz, művészet és kultúra, polgári ismeretek, történelem

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, ANGLICKÝ JAZYK

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU ANGLICKÝ JAZYK NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, OBČIANSKA NÁUKA

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zobraziť viac

Učíme (sa) v globálnych súvislostiach, geografia

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, DEJEPIS

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU DEJEPIS NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zobraziť viac

GLOBAL WHAT?

A STUDY ON FACTS AND NEEDS OF GLOBAL LEARNING IN GERMANY, PORTUGAL AND ROMANIA

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU UMENIE A KULTÚRA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH.

Zobraziť viac