Knižnica

Cieľová skupina
Vyberte
Téma
Vyberte

Developing the global dimension in the school curriculum

Its purpose is to show how, in a global society, the global dimension can be integrated into both the curriculum...

Zobraziť viac

Společný svět

Příručka Globálního rozvojového vzdělávání

Zobraziť viac

Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

Obsahom publikácie je sociologický výskum "Vnímanie kultúrnej rozmanitosti žiakmi základných škôl na Slovensku".

Zobraziť viac

GLOBÁLNÍ DIMENZE VE VÝUCE

Tato příručka je určena mentorům a vysokoškolským učitelům pohybujícím se v oblasti vzdělávání budoucích pedagogů.

Zobraziť viac

Jeden svet na školách III

Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl

Zobraziť viac

JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH II

METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČIŤEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL.

Zobraziť viac

Bohouš a Dáša na stopě hladu

Připravili jsme pro vás další příručku globálního rozvojového vzdělávání. Jako téma jsme si zvolili potravinovou bezpečnost.

Zobraziť viac

Mládež a médiá

Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku.

Zobraziť viac

MULTI-KULTI na školách

Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu.

Zobraziť viac

Education for Global Citizenship A Guide for Schools

Education for Global Citizenship enables pupils to develop the knowledge, skills and values needed for securing a just and sustainable...

Zobraziť viac

Aktívne globálne školy, metodická časť

V metodickej časti príručky Aktívne globálne školy nájdete metodiku k jednotlivým krokom projektu Oboznám sa – Preskúmaj – Konaj.

Zobraziť viac

Aktívne globálne školy, informačná časť

Aktívne globálne školy predstavuje inovatívny prístup k aktuálnym globálnym otázkam a je pomôckou pre pedagógov.

Zobraziť viac

Bohouš a Dáša: Klima v tísni

Teplo nebo zima ovlivňují život na naší planetě víc, než si možná dovedeme představit.

Zobraziť viac

Dovedu to pochopit?

výukový materiál pro multikulturní výchovu

Zobraziť viac

Živá knižnica

Inovatívny projekt živých knižníc je priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi, ktorí sa v bežnej realite nemajú príleíitosť stretnúť...

Zobraziť viac

INTERKULTURNÍ UČENÍ

Hlavním cílem interkulturního vzdělávání je propagace a rozvoj schopností interakce a komunikace mezi žáky a světem, který je obklopuje.

Zobraziť viac

LEPŠÍ SVET, príručka rozvojového vzdelavania

Skutočné príbehy z rozvojových krajín, príťažlivé metódy, zaujímavé fakty, aktivity a motivačné prílohy.

Zobraziť viac

Bohouš a Dáša na třžišti světa

Přichází k vám nový učební materiál, který se věnuje tématu ekonomické globalizace.

Zobraziť viac

Metodiky k filmom

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL K DOKUMENTÁRNYM FILMOM

Zobraziť viac

KNIHA O CHUDOBE, Spoločenské súvislosti a verejné politiky

V centre pozornosti autorov sú teoretické východiská, koncepty chudoby a uplatňované verejné politiky.

Zobraziť viac

KOMPAS, Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Tento manuál dává mladým lidem příležitost naučit se rozumět problematice lidských práv a dokázat se za ně postavit.

Zobraziť viac

Jak učit kontroverzní témata

Nabízíme vám několik rad a doporučení, jak s kontroverzními tématy (např. rasismus, diskriminace, xenofobie, předsudky, náboženství…) v hodinách pracovat.

Zobraziť viac

Bohouš a Dáša za lidská práva

Příručka pokrývá téměř všechny oblasti, které se v rámci kurzů o lidských právech vyučují na předních světových univerzitách.

Zobraziť viac

KOMPASITO, Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam

Príručka je zdrojom nápadov a inšpiratívnych podnetov a zároveň praktickou pomôckou pri preskúmavaní problematiky ľudských práv s deťmi.

Zobraziť viac

8 Goals 4 Future – 8 Schools 4 Change Manuál Step by Step Manuál Step by Step

Cieľom príručky je presadiť dôležitosť a rozsiahlosť problematiky Miléniových rozvojových cielov medzi študentami a učiteľmi.

Zobraziť viac
Bohouš a Dáša proti chudobě

Bohouš a Dáša proti chudobě

Soubor učebních aktivit dává studentům příležitost, aby sami nacházeli relevantní informace, dokázali je uvést do souvislostí a obhajovali své názory.

Zobraziť viac

Zobraziť viac

Ako vieme že to funguje?

Chcete zistiť, aký vplyv má Vaša pedagogická činnosť na postoje žiakov a žiačok? Chýbajú Vám inovatívne metódy, ktorými možno postoje...

Zobraziť viac

Farebná škola I. a II.

Aktivity v tejto príručke sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej...

Zobraziť viac

Farebná škôlka

Aktivity v tejto príručke sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej...

Zobraziť viac