la ngonpo místo setkávání

Metodický manuál, La Ngonpo – Místo setkávání, představuje metodiku pro partnerství škol použitelnou kdekoli na světě bez ohledu na kulturní kontext. Je určen věkové kategorii 12–16 let, kam patří žáci základních škol a studenti nižších ročníků středních škol, a také jejich učitelům. Metodický manuál umožňuje učitelům pracovat se šesti různými tematickými moduly po dobu šesti měsíců. V každém modulu žáci vytvářejí několik kreativních výstupů, které nahrají na webovou stránku La Ngonpo (http://www.la-ngonpo.org.) Na této stránce pak mohou své výstupy porovnávat s výstupy partnerů, komentovat je a společně o daných tématech diskutovat. Otevřením se partnerskému dialogu vždy získáme možnost obohatit své znalosti a postoje, otevřít oči novým pohledům na svět kolem nás a také více pochopit svou vlastní kulturu a poznat sebe sama. Proto v projektu La Ngonpo nabízíme možnost interakce žáků a studentů z různých míst a kulturních kontextů. Jsou ve věku, kdy si utvářejí postoje a vztahy k sobě a druhým, k jiným národům a kulturám, a vzájemné porozumění jim může pomoci stát se sebevědomými, tolerantními lidmi, kteří respektují druhé. V době rozvoje IT technologií je stále snadnější spojit se s lidmi na druhé straně zeměkoule. Projekt La Ngonpo pomáhá žákům a studentům, ale také jejich učitelům, prohloubit dovednosti interkulturního dialogu a umožňuje využít internet jako nástroj smysluplné a etické komunikace.

 

 

Autorky: Martina Pavlíčková, Martina Holcová,
Kristýna Hrubanová, Michala Chatrná, Bianka Machová
Vydalo Multikulturní centrum Praha
ve spolupráci s NaZemi – společností pro fair trade Praha 2012