Krok za krokem k inkluzi

Příručka shrnuje zkušenosti z průběhu dvouletého projektu „Škola pro každého – škola pro všechny“ realizovaného programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Budeme rádi, pokud malým dílem přispěje k diskusi o možnostech inkluzivního školství v České republice, zejména o způsobech zapojení dětí ze sociálně vyloučených lokalit do škol hlavního vzdělávacího proudu. Za tímto účelem jsme oslovili i patnáct odborníků z relevantních institucí, jejichž rozličné názory na současnou podobu českého vzdělávacího systému a snahu o zavádění inkluzivních opatření najdete v druhé části této příručky. Publikace je určena především pedagogům, pracovníkům státní správy, samosprávy, nevládních organizací a všem dalším zájemcům o vzdělávání sociálně
znevýhodněných dětí.

 

Autor textů: Tomáš Habart
© Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2010