Principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách

Tyto principy pro kvalitní výukové programy GRV na školách vznikly v rámci projektu „Experiencing the World” ve spolupráci tří organizací ze tří zemí (ARPOK z České republiky, Humanitas ze Slovinska a Südwind Agentur z Rakouska). Cílem projektu je zvýšit povědomí mladých lidí o globálních tématech a také přiblížit četné výzvy, které přináší polarizace, nerovnost a nespravedlnost v současném světě, kde se přirozená kulturní rozmanitost ztrácí pod tlakem nevyvážené globalizace.
Jednou z hlavních cílových skupin projektu jsou facilitátoři výukových programů GRV (učitelé, lektoři, dobrovolníci, pracovníci s mládeží). Tyto navrhované principy jim mohou sloužit k orientaci v práci. Při tvorbě jsme usilovali o to, aby principy byly dostatečně obsáhlé, praktické a aby pokryly nejrůznější otázky a témata, která se v naší práci objevují. Z tohoto důvodu zde nejsou tipy o tom, jak vést program pro specifickou skupinu a na konkrétní téma. Principy pouze představují rámec, který učebnímu procesu napomáhá (podle našich zkušeností) nejlépe. Domníváme se, že klíčové je vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém lze témata kriticky nahlížet. Doufáme, že vám tyto principy budou ve vaší práci užitečné.