Dobrá škola 21. století

Po deseti letech existence Variant, kdy byla realizována celá řada projektů zaměřených na podporu současných i budoucích učitelů, dalších pracovníků v oblasti vzdělávání či celých škol, jsme si položili otázku, jakou školu bychom si představovali jako ideální. Odpověď jsme se rozhodli hledat na společném setkání zástupců škol, neziskových organizací a předních odborníku v oblasti vzdělávaní, které se konalo 2.12.2011 v prostorách areálu gymnázia a na základní školy Open Gate Boarding School v Babicích. Jeho cílem bylo představení a sdílení zajímavých školních projektu a dalších aktivit, které rozvíjejí potřebné znalosti a kompetence žáku, pomáhají utvářet příznivé klíma na českých školách a snaží se být otevřené všem dětem bez rozdílu. Na akci přijelo více než 150 účastníku z celé České Republiky. Součástí programu byla panelová diskuse na téma Dobrá škola v 21.století za účastí předních odborníku v oblasti vzdělávaní, tržište dobrých škol a zajímavých školních projektu a také tematické workshopy, v rámci nichž bylo diskutováno o jendolivých aspektech dobré školy. V tomto sborníku bychom se s vámi rádi podělili o podněty a nápady, které se na prosincovém setkáni objevily

Petra skalická, ředitelka vzdělávaného programu Varianty

 

 

Člověk v tísni, o. p. s. Praha, květen 2012