Světová škola ve světě i doma

Příručka, kterou právě čtete, přibližuje hlavní aktivity realizované v rámci projektu Světová škola. Věříme, že pokud jste si ji vybrali, považujete dění okolo sebe za důležité a máte zájem své žáky či děti vést k přijetí zodpovědnosti za náš svět. K tomuto cíli směřují i aktivity globálního rozvojového vzdělávání (GRV), na které byl projekt zaměřen. Najdete zde návod jak se stát Světovou školou, a můžete se inspirovat příklady akcí ze zahraničních škol nebo konkrétními popisy lekcí využitelnými ve výuce.

 

V příručce se dočtete :

  • Kde v České republice najdeme Světové školy?
  • Co se skrývá pod pojmem globální rozvojové vzdělávání?
  • Metodické listy
  • Jaká byla cesta za titulem Světová škola
  • Kritéria získání certifikátu
  • Mezinárodní příklady dobré praxe