Manuál ku Kódexu používania obrazového materiálu a podávania správ

Táto príručka sa usiluje o výklad Kódexu používania obrazového materiálu a podávania správ s praktickými príkladmi ako postupovať pri informovaní verejnosti o ľuďoch a situáciách v rozvojových krajinách. Príručku pripravili autori z poľského Inštitútu pre globálnu zodpovednosť, slovenskú verziu editoval Andrej Návojský z o. z Človek v ohrození.

Obrazové materiály a správy sú neoddeliteľným prvkom komunikácie a sú určené na vzdelávanie, prezentácie, marketing alebo informáciu o vnútornej činnosti organizácie. Kódex je reakciou na zavedenie etických hodnôt do informovania o krajinách globálneho juhu, okolo ktorých vzniká veľa negatívnych stereotypov. Prvá verzia kódexu vznikla z inšpirácie írskej platformy mimovládnej organizácie Dochas v roku 1989 ako výsledok spolupráce s organizáciami z krajín globálneho juhu. Aktuálna verzia bola prijatá v roku 2006 Konfederáciou európskych platforiem mimovládnych organizácií Concord, združujúcou 1600 organizácií EÚ. Kódex obsahuje osem zásad, ktoré stanovujú úroveň etického a objektívneho informovania o krajinách globálneho juhu. Nie je to len zbierka zákazov a príkazov, ale predovšetkým vyjadrenie étosu partnerstva vo vzťahoch s medzinárodnými organizáciami a ľuďmi v krajinách globálneho juhu.

 

 

Autori príručky: Dorotha Gadzinowska, Gabriela Lipska, Kordian Kochanowicz, Marcin Wojtalik
Prvé vydanie: Varšava 2008