Projekt je zmena

Určite si už zažil(a) chvíľu, kedy si chcel(a) niečo zmeniť. Možno niečo vo svojom živote alebo niečo, vo svojom okolí, čo sa ti nepáčilo alebo by mohlo fungovať lepšie. Veci okolo nás sa dajú meniť a často sú okolo nás inštitúcie alebo sponzori, ktorí by boli ochotní dať ti peniaze na to, aby si mohol(a) uskutočniť svoje plány. Ľudia z tvojho okolia ti budú možno hovoriť, že napísať a zrealizovať projekt je ťažké a komplikované. Chceme ťa v tejto publikácii presvedčiť, že keď sa nájde ten správny systém, až také zložité to nie je. Skúsme teda spoločne taký malý experiment počas čítania tejto publikácie. Krok za krokom vypracujeme pre teba ten správny projekt na to, aby si dokázal(a) situáciu zmeniť.

 

 

 

 

UVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 2011
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pripravuje a riadi množstvo zaujímavých programov a projektov pre mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku. Snaží sa o to, aby mladí ľudia poznali svoje možnosti, boli aktívni a pracovali na sebe tak, aby boli raz úspešní a uplatnili sa na trhu práce. IUVENTA vychováva mládež k ľudským právam, podporuje rozvoj dobrovoľníctva, vzdelávacie programy a tiež mladé talenty.