Baví mě číst a hýbat světem

každý den, každou minutu se ve světě i v našem bezprostředním okolí odehrává nespočet zajímavých a důležitých věcí ovlivňujících naše životy. Právě teď, když vy čtete tyto řádky, probíhají politická jednání, v přírodě se dějí neopakovatelné změny, padají rozhodnutí mající dopad na přírodu, společnost, na každého z vás. U večerních zpráv si pak možná budete klást otázku, jak mám tomu všemu rozumět? A právě taková otázka vedla tým učitelů 18 základních škol a zástupců pěti neziskových organizací k projektu, jehož výstupem je i tako publikace. Věříme, že přináší mnoho cenných zkušeností, jak vést žáky k tomu, aby se zajímali o okolní svět, orientovali se v něm, uměli v něm obstát, chtěli se aktivně podílet na jeho chodu a přemýšleli o vlastních postojích a hodnotách. Smyslem publikace je umožnit Vám navázat na získané zkušenosti a využívat vše, co bylo vytvořeno. Jedná se o materiály, jež popisují, jak smysluplně realizovat průřezová témata a rozvíjet čtenářství v běžné školní praxi. Všechny jsou zdarma stažitelné na www.ptac.cz.

V příručce nabízíme některé z možných odpovědí na otázky:
  • Jak můžeme zařídit, aby se žáci lépe orientovali v současném světě a chtěli se aktivně podílet na jeho zlepšování?
  • Jak máme s průřezovými tématy a čtenářstvím pracovat tak, aby žáci skutečně získávali konkrétní znalosti a dovednosti, které využijí ve svém životě?
  • Jak můžeme smysluplně propojovat obory, které učíme, s konkrétními obsahy průřezových témat a čtenářství?
  • Co uděláme pro to, abychom ve škole systematicky působili na vybrané oblasti postojů a hodnot žáků?
  • Jak budeme rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků?

 

 

 

 

Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.