Obrazy menšín v našich hlavách, ako nepísať o „iných” bez „iných”

Vďaka príručke Obrazy menšín v našich hlavách, ako nepísať o „iných” bez „iných”  by sme, možno na prvý pohľad trochu paradoxne, nemali zistiť, kto sú Rómovia či spomínaní iní „iní”, ale v prvom rade kto sme my sami. Práve vďaka tomu budeme mať možnosť lepšie porozumieť, ako vlastne vzniká to, že si myslíme, že Rómovia sú iní a ako to vplýva na novinárske výstupy, ktoré vytvárame, publikum, ktoré tieto výstupy prijíma, či spoločnosť, ktorú tieto výstupy formujú. Publikácia sa delí na dve časti venované rovnakej téme z dvoch perspektív. Prvá časť je výrazne rozsiahlejšia než druhá a značnú časť z nej tvorí teória potrebná k porozumeniu témy, o ktorej publikácia hovorí:

  1. Obrazy v našej hlave
  2. Obrazy Rómov (a iných „iných”) v médiách
  • Prvá časť sa pokúša vysvetliť, ako vzniká naša predstava o „iných” v kontexte médií
  • druhá nám to ukazuje na niekoľkých príkladoch z praxe.

 

 

Autor: Peter Ivanič / Svet medzi riadkami
Človek v ohrození, n. o. 2018