Náš společný svět

Publikace, vznikla na konci tříletého projektu Náš společný svět, jehož cílem bylo, aby se principy globálního rozvojového vzdělávání (GRV) staly běžnou součástí života školy. Snahou bylo zvýšit povědomí učitelů o globálních rozvojových tématech a pomoci jim rozvíjet i kompetence potřebné pro účinnou a kvalitní výuku GRV, protože jsou to právě oni, kdo mají zásadní vliv na začlenění GRV do školních vzdělávacích programů a do praxe škol. Cílem projektu Náš společný svět bylo také ověřit, jaký má GRV dopad na znalosti, dovednosti a postoje žáků. Dopad na znalosti a dovednosti se dá poměrně velmi rychle a snadno ověřit. Jak ale ověřit změnu postoje? Jak se píše i dále v publikaci, často je markantní pouze extrémní změna postoje, nikoli posun dílčí. Hlavní část publikace je proto věnována postojovým cílům ve výuce GRV a dopadům, které má působení GRV na postoje žáků, a také tomu, k jakým konkrétním změnám dochází, jaká je intenzita změn i jejich kvalita. Odpovědi na všechny tyto otázky jsme se snažili zjišťovat pomocí různých nástrojů, které Vám chceme v publikaci představit. Jejich tvorba byla konzultována s učiteli, aby odpovídaly školské praxi.

 

 

Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012