Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!

Naše děti vyrůstají v neustále se propojujícím globálním světě. Jejich životy se spojují s životy jiných pouhým kliknutím myší na počítači nebo koupí obyčejné tabulky čokolády! K tomu, aby se stali „globálními občany“, jsou pro děti vědomosti a dovednosti nezbytné jako nikdy dříve. Téměř devět desetin britské veřejnosti souhlasí s názorem, že „globální výchova ve školách (např. témata klimatické změny nebo chudoby ve světě) je pro budoucnost zásadní“. Avšak vzdělávání dětí v těchto složitých komplexních tématech může být zároveň náročné i skličující. Tento materiál vám poskytne možnost vybavit žáky některými schopnostmi a dovednostmi potřebnými k tomu, aby se stali aktivními při vytváření spravedlivějšího světa. Tato příručka je sestavená tak, aby její použití bylo pro učitele co nejsnazší. Každá kapitola je odlišena barvou a má stejnou strukturu. Úvodní část je tvořena 10 obecnými globálnmi aktivitami založenými na třech nosných tématech—myšlení v globálních souvislostech, kritické myšlení a osobní angažovanost. Tyto aktivity doporučujeme realizovat v úvodu, ale není to zcela nutné. Následují tři oblasti, každá obsahuje 10 lekcí, jež jsou přibližně 45 minut dlouhé. Většinu těchto lekcí lze realizovat jako samostatné vyučovací hodiny. V případě jejich návaznosti je toto zmíněno v úvodu. Doufáme, že tato příručka poskytne vám a vašim žákům inspiraci k přemýšlení o globálních tématech a stane se užitečným zdrojem nápadů, jak v žácích pěstovat základy aktivního občanství.