Knižnica

Cieľová skupina
Vyberte
Téma
Vyberte
Typ pulikácie

Metodická príručka na občiansku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy

Príručka ponúka praktické aktivity pre výchovu aktívnych občanov

Zobraziť viac

KTO INÝ? Študentské lokálne iniciatívy

Výchova k angažovanosti a aktívnemu prístupu k svetu okolo nás.

Zobraziť viac

Lidé v pohybu

Metodika pro práci s tématy uprchlictví a migrace

Zobraziť viac

CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Hlavnou myšlienkou udržateľného rozvoja je počas nasledujúcich pätnástich rokov transformovať svet pomocou sedemnástich hlavných cieľov a ich stošesťdesiatich deviatich podcieľov.

Zobraziť viac

#VýletyNaslepo hate speech, ľudské práva

Séria videí pod názvom Výlety naslepo, približuje osudy mladých ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných...

Zobraziť viac

JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL K DOKUMENTÁRNYM FILMOM S ĽUDSKOPRÁVNYMI TÉMAMI.

Zobraziť viac

Čo skutočne (s)potrebuješ

príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu

Zobraziť viac

Globális kontextusban tanulunk/tanítunk, Maďarský jazyk

Globális oktatás a középiskolákban Tantárgyak – földrajz, művészet és kultúra, polgári ismeretek, történelem

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, ANGLICKÝ JAZYK

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU ANGLICKÝ JAZYK NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, OBČIANSKA NÁUKA

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zobraziť viac

Učíme (sa) v globálnych súvislostiach, geografia

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, DEJEPIS

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU DEJEPIS NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zobraziť viac

GLOBAL WHAT?

A STUDY ON FACTS AND NEEDS OF GLOBAL LEARNING IN GERMANY, PORTUGAL AND ROMANIA

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU UMENIE A KULTÚRA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH.

Zobraziť viac

Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci

Cílem je představit čtenáři spletitost a obecné trendy migrace a adaptace příchozích na nové prostředí.

Zobraziť viac

Afrika: mýty a fakty

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH

Koncept globálneho vzdelávania v školách.

Zobraziť viac

JAK OBSAH NAŠEHO TALÍŘE MĚNÍ SVĚT

ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA POTRAVIN

Zobraziť viac

Keď jedna ruka dáva a druhá berie viac

o nesúlade politík pre rozvoj

Zobraziť viac

MY S NIMI A ONI S NAMI

Metodické listy pre učiteľov stredných škôl k téme spolužitia s menšinami.

Zobraziť viac

ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE TÉMY A METÓDY

Predkladaný text sa venuje rozvojovej a humanitárnej pomoci. Reaguje na dopyt po metodických materiáloch globálneho a rozvojového vzdelávania na VŠ.

Zobraziť viac

Teachers Agents of Change

Examples of good practice in development education from UK

Zobraziť viac

Angličtina globálne

Metodická príručka anglického jazyka s globálnou dimenziou.

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie ZŠ biológia dejepis matematika, biológia a dejepis

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac

TIPY, JAK NA INTERNETU NENALETĚT

INFORMAČNÍ TEXTY

Zobraziť viac

Text a aktivity pre žiakov na hodiny geografie

Téma: Urbanizácia

Zobraziť viac

MÝTY A LEGENDY Z NEZNÁMÉHO SVĚTA

Problémem ve vzájemném porozumění je jiné vnímání hodnot a hodnocení skrze vlastní kulturu.

Zobraziť viac

Modelové školy globálneho vzdelávania

Projekt Modelové školy globálneho vzdelávania mal za cieľ vytvoriť podmienky, ktoré pomôžu začleniť princípy, obsah a metódy GV do škôl.

Zobraziť viac

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, matematika

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, výtvarná a hudobná výchova umením

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac