Knižnica

Cieľová skupina
Vyberte
Téma
Vyberte
Typ pulikácie

Afrika: mýty a fakty

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH

Koncept globálneho vzdelávania v školách.

Zobraziť viac

JAK OBSAH NAŠEHO TALÍŘE MĚNÍ SVĚT

ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA POTRAVIN

Zobraziť viac

Keď jedna ruka dáva a druhá berie viac

o nesúlade politík pre rozvoj

Zobraziť viac

MY S NIMI A ONI S NAMI

Metodické listy pre učiteľov stredných škôl k téme spolužitia s menšinami.

Zobraziť viac

ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE TÉMY A METÓDY

Predkladaný text sa venuje rozvojovej a humanitárnej pomoci. Reaguje na dopyt po metodických materiáloch globálneho a rozvojového vzdelávania na VŠ.

Zobraziť viac

Teachers Agents of Change

Examples of good practice in development education from UK

Zobraziť viac

Angličtina globálne

Metodická príručka anglického jazyka s globálnou dimenziou.

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie ZŠ biológia dejepis matematika, biológia a dejepis

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac

TIPY, JAK NA INTERNETU NENALETĚT

INFORMAČNÍ TEXTY

Zobraziť viac

Text a aktivity pre žiakov na hodiny geografie

Téma: Urbanizácia

Zobraziť viac

MÝTY A LEGENDY Z NEZNÁMÉHO SVĚTA

Problémem ve vzájemném porozumění je jiné vnímání hodnot a hodnocení skrze vlastní kulturu.

Zobraziť viac

Modelové školy globálneho vzdelávania

Projekt Modelové školy globálneho vzdelávania mal za cieľ vytvoriť podmienky, ktoré pomôžu začleniť princípy, obsah a metódy GV do škôl.

Zobraziť viac

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, matematika

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, výtvarná a hudobná výchova umením

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Táto štúdia predstavuje výsledky kvalitatívneho výskumu Benefity inklúzie vo vzdelávaní, ktorý si zadala Nadácia otvorenej spoločnosti.

Zobraziť viac

Aktivistický dokument ako nástroj na podporu sociálnej zmeny

Naša príručka vychádza z postupov, ktoré vyvinula medzinárodná nezisková organizácia Witness.

Zobraziť viac

Aktívne globálne školy 2

Metodická Príručka pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl.

Zobraziť viac

Do Evropy hrou II

Metodická prířučka určena pro inspiraci při organizaci národních či mezinárodních projektů s mladými lidmi.

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie – vzdelávanie pre 21. storočie

Cieľom tejto publikácie je priblížiť čitateľovi základné aspekty fenoménu súčasnosti, ktorým je globalizácia a jej význam pre učenie tretieho tisícročia.

Zobraziť viac

Zabudnuté príbehy

Metodická príručka

Zobraziť viac

MultikulturART – spoznaj kultúru menšín

Metodický meteriál na multikultúrnu výchovu.

Zobraziť viac

Nové médiá menia svet

Cieľom príručky je poukázať na technológie, ktoré sa reálne využívajú na zlepšenie kvality života a boj proti korupcii alebo porušovaniu...

Zobraziť viac

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, OBČIANSKA NÁUKA

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ

Zobraziť viac

Program Zelená škola

Metodická príručka pre školy

Zobraziť viac

Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní

Ako mimovládne organizácie vstupujú do systému vzdelávania.

Zobraziť viac

Komu patrí Zem

Metodická príručka globálneho vzdelávania pre učiteľov

Zobraziť viac

Carly

Vzdělávací pomůcka pro děti od 5 do 8 let s tématy jako jsou kulturní odlišnosti a vyhnanství.

Zobraziť viac

IgelitART, metodická příručka

Cílem Příručky je propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy.

Zobraziť viac

Afganistan a miléniové rozvojové ciele

Metodická príručka pre učiteľov základných a stredných škôl

Zobraziť viac