Knižnica

Cieľová skupina
Vyberte
Téma
Vyberte
Typ pulikácie

#VýletyNaslepo hate speech, ľudské práva

Séria videí pod názvom Výlety naslepo, približuje osudy mladých ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných...

Zobraziť viac

JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL K DOKUMENTÁRNYM FILMOM S ĽUDSKOPRÁVNYMI TÉMAMI.

Zobraziť viac

Čo skutočne (s)potrebuješ

príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu

Zobraziť viac

Globális kontextusban tanulunk/tanítunk, Maďarský jazyk

Globális oktatás a középiskolákban Tantárgyak – földrajz, művészet és kultúra, polgári ismeretek, történelem

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, ANGLICKÝ JAZYK

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU ANGLICKÝ JAZYK NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, OBČIANSKA NÁUKA

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zobraziť viac

Učíme (sa) v globálnych súvislostiach, geografia

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, DEJEPIS

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU DEJEPIS NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Zobraziť viac

GLOBAL WHAT?

A STUDY ON FACTS AND NEEDS OF GLOBAL LEARNING IN GERMANY, PORTUGAL AND ROMANIA

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE VO VYUČOVANÍ PREDMETU UMENIE A KULTÚRA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH.

Zobraziť viac

Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci

Cílem je představit čtenáři spletitost a obecné trendy migrace a adaptace příchozích na nové prostředí.

Zobraziť viac

Afrika: mýty a fakty

Zobraziť viac

UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH

Koncept globálneho vzdelávania v školách.

Zobraziť viac

JAK OBSAH NAŠEHO TALÍŘE MĚNÍ SVĚT

ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA POTRAVIN

Zobraziť viac

Keď jedna ruka dáva a druhá berie viac

o nesúlade politík pre rozvoj

Zobraziť viac

MY S NIMI A ONI S NAMI

Metodické listy pre učiteľov stredných škôl k téme spolužitia s menšinami.

Zobraziť viac

ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE TÉMY A METÓDY

Predkladaný text sa venuje rozvojovej a humanitárnej pomoci. Reaguje na dopyt po metodických materiáloch globálneho a rozvojového vzdelávania na VŠ.

Zobraziť viac

Teachers Agents of Change

Examples of good practice in development education from UK

Zobraziť viac

Angličtina globálne

Metodická príručka anglického jazyka s globálnou dimenziou.

Zobraziť viac

Globálne vzdelávanie ZŠ biológia dejepis matematika, biológia a dejepis

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac

TIPY, JAK NA INTERNETU NENALETĚT

INFORMAČNÍ TEXTY

Zobraziť viac

Text a aktivity pre žiakov na hodiny geografie

Téma: Urbanizácia

Zobraziť viac

MÝTY A LEGENDY Z NEZNÁMÉHO SVĚTA

Problémem ve vzájemném porozumění je jiné vnímání hodnot a hodnocení skrze vlastní kulturu.

Zobraziť viac

Modelové školy globálneho vzdelávania

Projekt Modelové školy globálneho vzdelávania mal za cieľ vytvoriť podmienky, ktoré pomôžu začleniť princípy, obsah a metódy GV do škôl.

Zobraziť viac

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, matematika

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, výtvarná a hudobná výchova umením

Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Táto štúdia predstavuje výsledky kvalitatívneho výskumu Benefity inklúzie vo vzdelávaní, ktorý si zadala Nadácia otvorenej spoločnosti.

Zobraziť viac

Aktivistický dokument ako nástroj na podporu sociálnej zmeny

Naša príručka vychádza z postupov, ktoré vyvinula medzinárodná nezisková organizácia Witness.

Zobraziť viac

Aktívne globálne školy 2

Metodická Príručka pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl.

Zobraziť viac

Do Evropy hrou II

Metodická prířučka určena pro inspiraci při organizaci národních či mezinárodních projektů s mladými lidmi.

Zobraziť viac