KTO INÝ? Študentské lokálne iniciatívy

Projektom Kto iný? – Študentské lokálne iniciatívy nadväzujeme na projekty občianskej angažovanosti mladých, ktoré sme v organizácii Človek v ohrození realizovali. Cieľom je zapojiť študentov stredných škôl (SŠ) do diania vo svojom okolí. Chceme im vytvoriť priestor a podporiť ich pri realizácii vlastných nápadov. Vďaka nim môžu meniť veci, s ktorými nie sú spokojní, a byť sami tou zmenou, čo by chceli vidieť okolo seba. Príručka nadväzuje na skúsenosti českej partnerskej organizácie Člověk v tísni a je prioritne určená pre SŠ, ale inšpirovať sa môžu aj učitelia základných škôl (ZŠ). Prvé dve kapitoly sú adresované vám, ktorí budete mentormi študentských skupín. Nájdete v nich trochu teórie aj informácie, ako zaradiť tímový projekt do vyučovania. Ďalšie časti obsahujú základy projektového myslenia vrátane praktických projektových listov, ktoré študenti využijú v jednotlivých fázach svojho projektu. Tieto informácie sú určené vám, pedagógom, a zároveň sú formulované priamo študentom. Môžete ich tak použiť jednoducho a priamo. V príručke nájdete aj viacero príkladov dobrej praxe a skúsenosti žiakov a študentov z Českej republiky. Veríme, že vám budú inšpiráciou.

 

 

 

 

Človek v ohrození, o.z., Bratislava, 2016