Lidé v pohybu

Žijeme v propojeném světě, globální rozměr je součástí našeho každodenního života. Vzdálené události mají vliv na nás a my máme vliv na události vzdálené. Jedním z projevů této propojenosti, která spojuje blízké a vzdálené, je fakt, že lidé migrují. Uprchlictví a migrace jsou témata, která jsou součástí naší každodennosti. S tématem lidí v pohybu se setkáváme v médiích, při diskuzích s přáteli i rodinou, na sociálních sítích i na řadě dalších míst. Nelze se mu vyhnout. Uprchlictví a migrace je současně příkladem kontroverzního tématu: nedává jasné odpovědi, vzbuzuje silné emoce a rozděluje společnost. Tato metodika si klade za cíl skrze podporu práce s tématy uprchlictví a migrace ilustrovat práci s kontroverzními tématy obecně. Opírá se o skautské hodnoty, je ale vedle vedoucích skautských oddílů určena i všem ostatním pedagogům a pedagožkám formálního a neformálního vzdělávání. Metodika nabízí cesty, kudy se do tématu pustit.
Najdete zde:

  • Metodickou podporu, jak na kontroverzní témata
  • Metodickou podporu pro to, jaký typ programu zvolit a jak si poradit s rolí lektora/lektorky
  • Metodickou podporu pro organizaci besed, vedení diskuzí a reflexí
  • Popis metod podporujících rozvoj myšlení a diskuzní dovednosti
  • Informační manuál: rychlou orientaci v tématu migrace a uprchlictví
  • Hotové aktivity a programy na téma uprchlictví a migrace rozdělené podle 5 oblastí cílů
  • Odkazy na další zdroje informací, materiály pro programy a jiné existující metodiky
  • Samostatný web www.lidevpohybu.eu s dalšími aktivitami.

 

 

Autorský tým NaZemi: Eva Malířová, Petra Frühbauerová, Kristýna Hrubanová, Džestr
Vydali Junák – český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s.
a NaZemi, z. s. 2016