Čo skutočne (s)potrebuješ

Táto publikácia vznikla ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj pre potreby neformálneho vzdelávania.

Skladá sa z viacerých častí:

  • Úvodná časť – informačný text – približuje fenomén zodpovednej spotreby. Jej súčasťou je aj súhrn odporúčaných opatrení, ktoré môže každý z nás urobiť, aby prispel k zníženiu negatívnych dopadov vlastnej spotreby. Predstavuje koncept 3R (z angličtiny: Reduce – Reuse – Recycle, teda znížiť vlastnú spotrebu – opätovne používať – recyklovať). Koncept 3R predstavuje hierarchiu toho, ako by sme mali pristupovať k zníženiu odpadu. Často sa totiž recyklácia mylne považuje za najdôležitejší spôsob, ako znížiť množstvo odpadu. Zabúdame však na to, že tá len rieši dôsledok vzniku odpadu, ale dôležitejšie je, aby sme žiaden nevytvárali. Aj preto je zníženie vlastnej spotreby nosnou témou celej príručky.
  • V ďalšej časti sme sa zamerali na niektoré vybrané predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku a textil – teda predmety, s ktorými väčšina mladých ľudí prichádza denne do kontaktu. Ku každému predmetu sme pripravili krátky informačný text. Ten môže vám i vašim žiakom a žiačkam pomôcť lepšie pochopiť, akým spôsobom spotreba daného produktu vplýva na spoločnosť a životné prostredie.

 

 

 

Autor: Lukáš Zajac a kol.
Človek v ohrození, n. o. 2016