JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH

Vybrali sme pre vás pútavé filmy, ktoré reagujú na aktuálne celospoločenské a globálne témy. Aktivity Ku každému filmu sme pripravili doplňujúce aktivity (pred a po filme). Niektoré sú nenáročné a iné zasa náročnejšie. Je na vašom zvážení, ktorú z nich použijete a v akej triede. Väčšina z nich ponúka študentom možnosť pracovať v skupinách, sú interaktívne, mnohé vyžadujú pomôcky alebo vašu prípravu. Samozrejme, vyučovacia hodina má iba 45 minút. Ak nestihnete študentom premietnuť film a počas tej istej vyučovacej hodiny uskutočniť aj celú aktivitu, zostáva na vás, ako tento scenár rozvrhnete. V ideálnom prípade by mala aktivita nasledovať hneď po filme. Ak to však nie je možné, môžete sa k filmu vrátiť na ďalšej hodine. Prípadne sa dohodnite so svojou kolegyňou alebo kolegom a postup naplánujte spoločne. Je ale vhodné, aby ste na tej istej hodine stihli pracovať aspoň s KARTOU POZOROVATEĽA, ktorá je súčasťou metodík k niektorým filmom. Pri vytváraní aktivít sme často vychádzali zo zahraničných zdrojov a vzdelávacích publikácií, niektoré sme koncipovali sami alebo sme pôvodné návody výrazne modifikovali tak, aby sa viac hodili k filmu, danej téme či lepšie vyhovovali potrebám slovenských študentiek a študentov.

 

 

 

Autori: Juraj Jančovič, Katarína Karcolová, Lukáš Zajac, Marta Králiková
Človek v ohrození, n.o. 2016