Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci

Příručka Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci představuje drobné nahlédnutí do spletitého tématu mezinárodní migrace. Drobné proto, že migrace lidí je tak složitý, komplexní a kontextově podmíněný jev, že není možné jej celý obsáhnout ani na tisících stranách textu, natož jej zobecnit na několika desítkách. Tato publikace si ambici popsat mezinárodní migraci v celém jejím rozsahu ani neklade. Jejím hlavním cílem je spíše představit čtenáři spletitost a jakési obecné trendy migrace a adaptace příchozích na nové prostředí, které lze z historie i současnosti z migračních pohybů vysledovat. Na uvedené statistiky by mělo být primárně nahlíženo jako na ilustrační údaj (který se v čase neustále mění) a čtenář by měl sám aktivně vyhledávat aktuální údaje, ale i příčiny a důsledky, které za nimi stojí.

V příručce  se dočtete :

  • Mezinárodní migrace v minulosti a dnes
  • Příčiny a důvody k migraci a setrvání
  • Od migrace k diaspoře
  • Migrace a rozvoj
  • Odvrácená strana migrace
  • Nedobrovolná migrace
  • Adaptace na cizí prostředí
  • Česko a mezinárodní migrace

 

 

 

Autorka textů: Tereza Freidingerová
© Člověk v tísni, o.p.s. 2015