UČÍME (SA) V GLOBÁLNYCH SÚVISLOSTIACH, OBČIANSKA NÁUKA

Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu World -classTeaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i občianska náuka na stredných školách. Príručka obsahuje 14 aktivít. Texty pripravovali štyri autorky, ktoré už niekoľko rokov učia na stredných školách. Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko modifikovateľné.
V neposlednom rade sa nezameriavajú len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivity č. 10 – 12 boli vytvorené autorkami – učiteľkami z Poľska, v partnerskej organizácii Centrum Edukacji Obywatelskiej. Modifikoval a doplnil ich editor tejto publikacie, Martin Kríž. Okrem obsahu predmetu sa vo väčšej alebo menšej miere aktivity zameriavajú na to, ako sme vo svete vzájomne globálne prepojení a venujú sa aktuálnym výzvam, ktorými sme konfrontovaní my, v ekonomicky vyspelých krajinách globálneho Severu (tzv. rozvinuté krajiny), ale i ľudia žijúci v krajinách globálneho Juhu (tzv. rozvojové krajiny).

 

 

 

Človek v ohrození, o.z. 2015