Holokaust bol

Metodická príručka Holokaust nebol: Ako učiť o holokauste dnes? je určená pre základné a stredné školy.

Príručka ponúka výber najlepších vyučovacích aktivít, ktoré vznikli v rámci e-learningového projektu Holokaust ako nástroj výchovy k postojom, ktorý niekoľko rokov realizuje Nadácia Milana Šimečku pre učiteľov a učiteľky z celého Slovenska. Metodická príručka je unikátna vo viacerých smeroch.

Už názvom sa snažíme trochu provokovať a reflektovať spochybňovanie historických udalostí v súčasnej dobe hoaxov a dezinformácií. Vybrané aktivity preto nie sú len historickým exkurzom do obdobia nacistického Nemecka, druhej svetovej vojny či slovenského štátu. Všetky aktivity prinášajú aktualizačné momenty, pracujú s prepojeniami na témy extrémizmu a diskriminácie rôznych skupín či osôb v súčasnosti. V neposlednom rade je príručka unikátna v tom, že sa jedná o prvý súbor aktivít venovaných danej téme, ktorú vytvorili samotné učiteľky a učitelia z praxe. Do publikácie sme vybrali 13 vyučovacích aktivít, ktoré sa dajú využiť na hodinách Dejepisu, Občianskej náuky, Slovenského jazyka a literatúry či Etickej výchovy. Jednu z aktivít sme pripravili aj pre potreby Anglického jazyka a literatúry.