Výsleky vyhľadávania pre: migrácia

Migrácia

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, kto

čítaj ďalej

Migrácia

Táto aktivita je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi obohatili svoje hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov. Aktivitu nájdete v príručke, ktorú si môžte stiahnuť TU. V pr

čítaj ďalej

SVET MEDZI RIADKAMI – Migrácia

Nasledujúca kapitola popisuje fenomén, ktorý je jedným z najprirodzenejších javov vo vývoji všetkých spoločností. Migrácia bola prítomná vo všetkých obdobiach dejín a bola vždy jednou z hlavných podmienok pre stretávanie a vzájomné ovplyvňovanie rôznych spoločností. Keď

čítaj ďalej

METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL K DOKUMENTÁRNYM FILMOM S TÉMOU MIGRÁCIA

Vybrali sme pre vás päť pútavých filmov, ktoré reagujú na aktuánu tému migrácia: ROK BEZ RODIČOV –  Film o 11-ročnom Tareqovi, ktorému sa podarilo, spolu so strýkom a bratrancom, utiecť zo Sýrie, v ktorej prebieha občianska vojna. Film hovorí o jeho ceste do Holandska, kd

čítaj ďalej

Dokumentárne filmy k téme migrácia

V databáze dokumentárnych filmov pre školy máme 5 filmov k téme migrácia, vhodné sú pre školy aj organizácie, ktoré pracujú s mladými v mimoškolskom vzdelávaní. V databáze dokumentárnych filmov pre školy máme 5 filmov k téme migrácia. Dva z nich sú vhodné pre menších div

čítaj ďalej

Filmová víkendovka s Jedným svetom – prvý krok k založeniu školského filmového klubu

Si na strednej škole, bavia ťa filmy a máš záujem o dianie okolo seba? Zaujímaš sa o témy ako je klimatická zmena, migrácia, LGBT+ alebo ťa zaujíma aktivizmus? Myslíš si, že dokumentárny film môže byť tým správnym nástrojom na ich otváranie a cestou k citlivej diskusii? V r

čítaj ďalej

Jeden svet na školách

Dokumentárny film je výborným nástrojom na otváranie dôležitých tém. Poskytuje nielen nové vedomosti, ale prináša so sebou aj zážitok a emócie. Každý jeden film otvára debatu o inej citlivej téme. So študentmi a študentkami tak máte možnosť diskutovať o občianskej nepos

čítaj ďalej

Minigrant pre novinárov a novinárky / štipendiá pre študentov a študentky žurnalistiky

  Máte v hlave tému spojenú so spoločenskými výzvami, ako je migrácia či s tým spojená zmena klímy prípadne iná globálna výzva, ale nemáte financie, aby ste ju realizovali? Chcete sa kvôli takejto téme dostať do terénu, ale redakčné prostriedky na to nepostačujú? Mysl

čítaj ďalej

Návrat do škôl – tipy na aktivity počas adaptačného obdobia

Od 19.4.2021 sa otvárajú viaceré triedy a radi by sme Vám uľahčili návrat do škôl. Ponúkame Vám výber aktivít, ktoré môžete zaradiť do výučby počas adaptačného obdobia.   V dokumente Návrat žiakov do škôl Metodické usmernenie (pedagogická oblasť) z Ministerstva

čítaj ďalej

Nástroje na meranie postojových zmien v triede 

V tejto príručke vám predstavíme sedem praktických nástrojov na meranie postojov a ich zmien v triede. Tie vám umožnia nielen analyzovať aktuálne žiacke postoje a cielene s nimi pracovať, ale aj odmerať efektivitu vášho pedagogického úsilia s odstupom času. Príručka sa venuje

čítaj ďalej

2. kolo mikrograntového programu: aktivity na tému migrácie – VÝSLEDKY

Už poznáme víťazných žiadateľov o minigrant v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century”. Človek v ohrození bude víťazné organizácie (Bratislavský inštitút pre politickú analýzu a Butterfly Effect) kontaktovať.   Organiz

čítaj ďalej

Špeciálna cena za globálnu žurnalistiku v roku 2020

Globálna (rozvojová) žurnalistika, z ktorej východísk iniciatíva Svet medzi riadkami vychádza, sa stáva stálou súčasťou mediálneho sveta na Slovensku. V súťaži Novinárska cena, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti, komisia opätovne udelí špeciálne oce

čítaj ďalej

Mikrograntový program: aktivity na tému migrácie

Už poznáme víťazných žiadateľov o minigrant v rámci projektu “I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century”. Človek v ohrození bude víťazné organizácie (Bratislavský inštitút pre politickú analýzu a Butterfly Effect) kontaktovať. Organizácia:

čítaj ďalej

Nová praktická príručka slovenčiny. Šesť dôvodov, prečo si ju vaši žiaci zamilujú

Koronakríza nám pripomenula to, pred čím sme si dlhé roky zatvárali oči. Kvalitné vzdelávanie, ktoré deti nenúti memorovať bez chápania širších súvislostí, dnes na našich školách nie je stále samozrejmosť. Nová príručka slovenčiny to chce zmeniť, preto by sme na

čítaj ďalej

Vzdelávame s dokumentárnymi filmami – koronavírus špeciál

Pandémia Koronavírusu COVID-19 má v tejto chvíli veľké dopady na náš život. Či už ide o domácu izoláciu, zatvorené školy, alebo zatvorenie letísk a hraníc, dopady globálneho problému sú viditeľné a markantné aj u nás. A preto by sme vás radi pozvali využiť tento čas na

čítaj ďalej

Jeden svet na školách 2019/2020: metodické materiály k dokumentárnym filmom

    1. ĎAKUJEME ZA DÁŽĎ (Thank You For The Rain / Julia Dahr, Kisilu Musya / Dánsko / 2017 / 59 min. / slovenské titulky) Ďakujeme za dážď je unikátny filmový projekt, ktorý natočili kenský farmár Kisilu Musya s nórskou filmárkou Juliou Dahr. Počas piatich rokov zachy

čítaj ďalej

Čo je teda globálne vzdelávanie?

Je možné, že ste sa s týmto pojmom nestretli vôbec alebo osvojili ste si napríklad pojmy ako globálne rozvojové vzdelávanie (používané Národnou stratégiou globálneho vzdelávania 2012 – 2016), prípadne registrujete pomenovania ako vzdelávanie ku globálnemu občianstvu (GCE

čítaj ďalej

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia?

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, kto

čítaj ďalej

Pozor, kontrola!

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, kto

čítaj ďalej

Námet na aktivitu – Osídľovanie

Aktivita- Osídľovanie Odporúčaný ročník: 5. ročník ZŠ Téma: Človek v premenách času a priestoru Téma GV: Migrácia Hlavný cieľ: Analyzovať príčiny pohybu ľudí, osídľovania nových území v minulosti a v prítomnosti.   Stručný opis: Vymedzíme priestor. Všetci ži

čítaj ďalej

odíde manu do bombaja?

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, kto

čítaj ďalej

ľudia v pohybe

Táto aktivita sa nezameriava len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu hodnôt a postojov a k tomu využíva interaktívne metódy a participatívne formy učenia. Je pripravená tak, aby sa dala stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu. Aktivitu nájdete v príručke, kto

čítaj ďalej

ÚTEK DO PEACESTANU

Ekonomický migrant verzus utečenec Ekonomických migrantov motivuje k migrácii hľadanie lepších zárobkových, vzdelávacích a životných príležitostí. Utečenec má prevažne dôvody, ktoré súvisia s nebezpečenstvom, prenasledovaním, vojnovým násilím, nedostatkom ochrany zo str

čítaj ďalej

Dejepis – Metodická príručka pre učiteľov dejepisu

Metodickú príručku pre učiteľov vydalo vydavateľstvo Raabe a je zameraná najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia … Celkový zámer metodickej príručky je prispieť aj k

čítaj ďalej

JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH II

Hlavným inovatívnym prvkom projektu a metodickej príručky Jeden svet na školách je využívanie audiovizuálnych pomôcok, konkrétne dokumentárneho filmu. Takáto forma vzdelávania je atraktívna, pričom názorne  a plasticky približuje žiakom jednotlivé tematické okruhy. Zároveň

čítaj ďalej

Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2

Nový projekt na podporu globálneho vzdelávania, ktorý sa zaoberá Cieľmi udržateľného rozvoja a citlivými témami v spoločnosti. Opäť sa Človeku v ohrození podarilo rozšíriť aktivity pre učiteľov, a to rozšírením predchádzajúceho rovnomenného projektu. V spolupráci s ďa

čítaj ďalej

Dlhodobé školenia pre učiteľov etickej výchovy a slovenského jazyka

Užite si s nami víkendové stretnutie (25.-27.1.2019) a zapojte sa do e-learningu o globálnych témach v predmetoch slovenčina a etika z pohodlia vášho domova. Milí učitelia, učiteľky, radi by sme vás pozvali na spoluprácu v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach

čítaj ďalej

Metodická príručka pre pracovníkov s mládežou

Žijeme v rýchlo sa meniacom svete. Globálne prepojenia nám otvárajú nové príležitosti, no prinášajú tiež množstvo výziev. V každodennom živote využívame produkty z celého sveta, na ktorých sme často závislí. Hoci si to niekedy neuvedomujeme, na tieto výhody sa viaže aj z

čítaj ďalej

Nové filmy – Jeden svet na školách

Projekt Jeden svet na školách prináša učiteľom a učiteľkám nové dokumentárne filmy, ktoré reagujú na aktuálne témy ako sú extrémizmus a neznášanlivosť. V rámci projektu Jeden svet na školách pribudli v databáze dokumentárnych filmov neziskovej organizácie Človek ohrozen

čítaj ďalej

Jeden svet na školách – filmy pre vás

Zoznam dokumentárnych filmov z festivalu Jeden Svet s metodikami, vhodné na školské vyučovanie (45 min vyučovacie hod.) ale aj neformálne vzdelávanie v mládežníckych organizáciach.  Z každého ročníka festivalu Jeden Svet vyberáme filmy vhodné pre školské prostredie a vytvára

čítaj ďalej