SVET MEDZI RIADKAMI – Migrácia

Nasledujúca kapitola popisuje fenomén, ktorý je jedným z najprirodzenejších javov vo vývoji všetkých spoločností. Migrácia bola prítomná vo všetkých obdobiach dejín a bola vždy jednou z hlavných podmienok pre stretávanie a vzájomné ovplyvňovanie rôznych spoločností. Keďže v súčasnosti nadobúda ešte väčšie rozmery ako
v minulosti, stáva sa jednou z najdôležitejších tém verejného, mediálneho, ale aj politického diskurzu. Kapitola sa zameriava na rôzne oblasti, ktoré sa s migráciou spájajú a ktoré ovplyvňujú aj to, ako médiá o tejto téme informujú. Vám, študentom žurnalistiky, preto môže pomôcť zorientovať sa v tejto téme a priniesť analytické nástroje na zhodnotenie súčasného informovania o migračných témach. Zároveň vám môže pomôcť vytvárať novinársky obsah, ktorý je vyvážený, opretý o fakty a zohľadňujúci viaceré aspekty súvisiace s migráciou.

  • Prvá časť kapitoly sa zameriava na rôzne príčiny migrácie a na to, že je potrebné rozlišovať medzi rôznymi typmi migrantov. Len vďaka tomu je možné lepšie pochopiť ich situáciu a informovať o nej objektívne, vyvážene, zohľadňujúc pozície všetkých relevantných aktérov.
  • V ďalšej časti sa pozrieme na rôzne aspekty a „mýty“, ktoré sa s migráciou spájajú. Tie sú často obsahom článkov a reportáží o migrantoch a utečencoch. Táto časť sa zároveň zameriava aj na príležitosti a výzvy, ktoré migrácia prináša a zároveň na potenciálne riziká, ktoré môže so sebou niesť.

Viac sa dočítate v ďalšej časti publikácie, ktorú si tu môžete stiahnuť.